MUTLOVÁ, Petra. Curiosas movere questiones aneb jak vymyslet školu za husitství. In Trendy současné medievistiky, AV ČR. 2008.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Curiosas movere questiones aneb jak vymyslet školu za husitství
Název anglicky Curiosas movere questiones or How to Invent a School in Hussitism
Autoři MUTLOVÁ, Petra (203 Česká republika, garant).
Vydání Trendy současné medievistiky, AV ČR, 2008.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Vyžádané přednášky
Obor 60101 History
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14210/08:00025368
Organizační jednotka Filozofická fakulta
Klíčová slova česky husitství; Drážďanská škola; textová kritika; narativní prameny; rukopisy; indexační pomůcky
Klíčová slova anglicky Hussitism; Dresden School; Textual Criticism; Narrative Sources; Manuscripts; Indexing Tools
Štítky Dresden School, Hussitism, Indexing Tools, manuscripts, Narrative Sources, Textual Criticism
Změnil Změnila: doc. Mgr. Petra Mutlová, M.A., Ph.D., učo 10455. Změněno: 30. 6. 2009 18:51.
Anotace
V rámci cyklu seminářů "Trendy současné medievistiky" pořádaných Centrem medievistických studií při AV ČR v Praze byla přednesena přednáška o tzv. Drážďanské škole, jež měla být tvořena několika německými přívrženci husitů, kteří se aktivně zapojili do teoretických diskuzí předcházejících husitským válkám. Na základě několika kodikologických exkurzů byly demonstrovány dosud nezkoumané aspekty rukopisného materiálu, jež přináší nové pohledy na činnost této skupiny německých husitů.
Anotace anglicky
Public lecture delivered within the series entitled "Trends of Contemporary Medieval Studies" organized by the Centre for Medieval Studies of the Czech Academy of Sciences in Prague. The so-called Dresden School allegedly comprised several German supporters of the Hussites who played an active role in the theoretical discussions preceding the outburst of the Hussite wars. Based on a number of codicological excursuses several as yet un-researched manuscript aspects were presented that show new insights into the activity of this group of German Hussites.
Návaznosti
GP405/08/P294, projekt VaVNázev: Mikuláše z Drážďan Apologia - kritická edice s kodikologickou studií
Investor: Grantová agentura ČR, Mikuláše z Drážďan Apologia - kritická edice s kodikologickou studií
MSM0021622426, záměrNázev: Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura
VytisknoutZobrazeno: 29. 11. 2022 06:48