VIČAR, Radim. Vyvlastnění a nucené omezení vlastnického práva během krizových situací v České republice. In COFOLA 2009 : the Conference Proceedings. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2009. p. 471-479, 1293 pp. ISBN 978-80-210-48.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Vyvlastnění a nucené omezení vlastnického práva během krizových situací v České republice.
Name in Czech Vyvlastnění a nucené omezení vlastnického práva během krizových situací v České republice.
Authors VIČAR, Radim.
Edition 1. vyd. Brno, COFOLA 2009 : the Conference Proceedings. p. 471-479, 1293 pp. 2009.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Type of outcome Proceedings paper
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Law
ISBN 978-80-210-48
Keywords (in Czech) Vyvlastnění; vlastnictví; omezení vlastnických práv; vojenské krizové situace; nevojenské
Keywords in English Expropriation; ownership; restrictions on property rights; military crisis situations; nonmilitary
Tags expropriation, military crisis situations, nonmilitary, ownership, restrictions on property rights
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Radim Vičar, Ph.D., učo 22359. Changed: 1/7/2009 15:40.
Abstract
Tento článek se zabývá omezeními vlastnictví a institutem vyvlastnění za trvání vojenských a nevojenských krizových situací. Zaměřuje se především na zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, jelikož upravuje práva, povinnosti a nucená omezení vlastnických práv fyzických a právnických osob, stejně tak vyvlastnění ve zkráceném řízení za trvání krizových situací, které souvisejí s obranou České republiky.
Abstract (in Czech)
Tento článek se zabývá omezeními vlastnictví a institutem vyvlastnění za trvání vojenských a nevojenských krizových situací. Zaměřuje se především na zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, jelikož upravuje práva, povinnosti a nucená omezení vlastnických práv fyzických a právnických osob, stejně tak vyvlastnění ve zkráceném řízení za trvání krizových situací, které souvisejí s obranou České republiky.
Abstract (in English)
This contribution deals with forced restrictions on ownership and expropriation during military and non-military crisis situations in the Czech Republic. It focuses particularly on the Act No. 222/1999 Coll., on defence of the Czech Republic, that specially regulates rights,duties, forced restrictions on property rights of natural and legal persons, as well as accelerated expropriation procedure during the crisis situation related to the defence of the Czech Republic.
PrintDisplayed: 2/4/2023 10:26