KNECHT, Petr a Hana SVATOŇOVÁ. Mapová zobrazení a kartografické dovednosti jako předmět pedagogického výzkumu. In Geodny Liberec 2008 sborník příspěvků. 1. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2009. 8 s. ISBN 978-80-7372-443-6.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Mapová zobrazení a kartografické dovednosti jako předmět pedagogického výzkumu.
Název anglicky Maps and maps skills as an educational research object
Autoři KNECHT, Petr (203 Česko, garant) a Hana SVATOŇOVÁ (203 Česko).
Vydání 1. vyd. Liberec, Geodny Liberec 2008 sborník příspěvků. 8 s. 2009.
Nakladatel Technická univerzita v Liberci
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14410/09:00036159
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-7372-443-6
Klíčová slova česky didaktika geografie, dětská kartografie, kartografické dovednosti, mapy
Klíčová slova anglicky geography teaching and learning; educational research; educational cartography; map skills; maps
Štítky educational cartography, educational research, geography teaching and learning, map skills, Maps
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: doc. Mgr. Petr Knecht, Ph.D., učo 53924. Změněno: 2. 7. 2009 12:49.
Anotace
Příspěvek je přehledovou studií shrnující výzkumy mapových zobrazení a práce s mapou v kontextu geografického vzdělávání. Ze studie vyplývá, že didaktika geografie v této oblasti disponuje množstvím domácích i zahraničních výzkumů. Závěry těchto výzkumů je možné využít jednak v teoretické rovině jako východisko pro realizaci dalších výzkumných šetření a jednak v praktické rovině jako vodítko pro zvyšování kvality vyučování a učení školní geografie. Autoři v závěru uvádějí hlavní poznatky, které na podkladu prezentovaných výzkumů přispívají k rozvoji teoretické výbavy didaktiky geografie.
Anotace anglicky
The paper is a review study which summarises educational cartography research. The contribution emerges that the theory of geography learning and teaching keeps many studies at disposal in this field. It is possible to use findings of these studies in both theoretical and practical way. In the theoretical way it is possible to use the findings as a base for educational cartography further research and in the practical way as a guideline for improving learning and teaching in school geography. The authors conclude the main aspects of reviewed studies that contribute to the development of geography learning and teaching theory.
Návaznosti
LC06046, projekt VaVNázev: Centrum základního výzkumu školního vzdělávání (Akronym: RECES)
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Centra základního výzkumu
VytisknoutZobrazeno: 13. 7. 2020 04:56