MATOUŠEK, Jiří and Jaroslav NEŠETŘIL. Kapitoly z diskrétní matematiky. 3., upr. a dopl. vyd. V Praze: Karolinum, 2007. 423 s. ISBN 9788024614113.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Kapitoly z diskrétní matematiky
Authors MATOUŠEK, Jiří and Jaroslav NEŠETŘIL.
Edition 3., upr. a dopl. vyd. V Praze, 423 s. 2007.
Publisher Karolinum
Other information
ISBN 9788024614113
Changed by The record has been imported from the library system. Changed: 2/3/2020 05:09.
PrintDisplayed: 20/6/2021 07:09