NOVOTNÝ, Petr. Pracoviště jako prostor k učení (Workplaces as learning spaces). In Pracoviště jako prostor k učení. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 97 pp. ISBN 978-80-210-4918-5.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Pracoviště jako prostor k učení
Name in Czech Pracoviště jako prostor k učení
Name (in English) Workplaces as learning spaces
Authors NOVOTNÝ, Petr (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Brno, Pracoviště jako prostor k učení, 97 pp. 2009.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Editing of thematic compilation, editing of monothematic issue of professional journal
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14210/09:00036220
Organization unit Faculty of Arts
ISBN 978-80-210-4918-5
Keywords (in Czech) pracoviště;učení pro pracoviště;učení;profesní vzdělávání
Keywords in English Workplace;workplace learning;learning;vocational education and training;VET
Tags learning, Munipress, VET, vocational education and training, workplace, workplace learning
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D., učo 36179. Changed: 28/2/2017 11:17.
Abstract
Sborník je extraktem podnětných vstupů ze semináře Decoding working places as learning spaces, Pracoviště jako místo k učení organizovaného Ústavem pedagogických věd Filozofické fakulty Masarykovy univerzity 21. až 23. června 2007 v Brně s podporou Rakouské kanceláře pro vědu a výzkum v Brně. Tento seminář, kde byli zastoupeni partneři z pěti evropských zemí (v abecedním pořadí Česká republika, Dánsko, Maďarsko, Rakousko, Velká Británie), je součástí série aktivit s dosahem do euro asijské spolupráce v rámci univerzitní sítě Lifelong Learning Research Hub Výzkumná síť pro celoživotní učení při fóru Asia-Evrope Meeting (ASEM). Z vystoupení na semináři byly pro tento sborník vybrány ty příspěvky, které se vyznačují důrazem na empirická zjištění ve vazbě na (rozmanitá) teoretická východiska. Zároveň ilustrují téma na pestré škále pracovních prostředí. Studie dávají čtenáři bezprostřední příležitost srovnávat českou realitu s realitou dalších zemí, v případě maďarských studií dokonce se stavem v zemi, která stejně jako Česká republika prošla v nedávné době reformou totalitního sociálního a centrálně plánovaného ekonomického systému v demokratický tržní model. Ovšem i u dalších studií je možno srovnávat "kultury" učení se a vzdělávání v různých zemích, v různých ekonomických sektorech, v rozmanitých profesích i v jednotlivých firmách. Věřím, že čtenář se zájmem o profesní vzdělávání dospělých této příležitosti využije.
Abstract (in English)
This volume of proceedings you are holding is based on the work of a net of researches from several European institutions. It is a selection of inspiring papers presented at the workshop "Decoding working places as learning spaces". The workshop took place in Brno from 21 to 23 June 2007 and was organized by the Department of Educational Sciences, Masaryk University, Brno, with the support of the Austrian Office for Science and Research in Brno. The event took place within the Euro-Asian cooperation under the framework of ASEM Lifelong Learning Research Hub university network and was attended by participants from the following countries (in alphabetical order): Austria, the Czech Republic, Denmark, Great Britain and Hungary. The papers included in the journal are characterized by an emphasis on the relation between empirical findings and theoretical background.
PrintDisplayed: 24/3/2023 09:41