BUBENÍČEK, Petr. Kam zmizel vypravěč? (Where did the narrator disappear?). In Ty, já a oni v jazyce a literatuře (2. díl). Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně, 2009. p. 27-31. ISBN 978-80-7414-131-7.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Kam zmizel vypravěč?
Name in Czech Kam zmizel vypravěč?
Name (in English) Where did the narrator disappear?
Authors BUBENÍČEK, Petr (203 Czech Republic, guarantor).
Edition Ústí nad Labem, Ty, já a oni v jazyce a literatuře (2. díl), p. 27-31, 5 pp. 2009.
Publisher Univerzita J. E. Purkyně
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study Literature, mass media, audio-visual activities
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14210/09:00036259
Organization unit Faculty of Arts
ISBN 978-80-7414-131-7
Keywords (in Czech) film; literatura; narace; vypravěč; adaptace
Keywords in English film; literature; narration; narrator; adaptation
Tags film; literature; narration; narrator; adaptation
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: doc. Mgr. Petr Bubeníček, Ph.D., učo 6978. Changed: 30/3/2010 09:58.
Abstract
Studie se zabývá fenoménem literárního vypravěče a jeho proměnami ve filmových adaptacích. Studie také představuje čtenáři původ samotného konceptu "vypravěče".
Abstract (in English)
The study deals with the phenomenon of literary narrator and its transformations in film adaptations. The study also introduces the reader origins of the concept of "narrator" itself.
PrintDisplayed: 17/8/2022 12:09