JANÍK, Tomáš and Jan SLAVÍK. Obory ve škole a jejich enkulturační funkce (School subjects and their enculturative function). Pedagogická orientace. 2009, vol. 19, No 2, p. 5-21. ISSN 1211-4669.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Obory ve škole a jejich enkulturační funkce
Name in Czech Obory ve škole a jejich enkulturační funkce
Name (in English) School subjects and their enculturative function
Authors JANÍK, Tomáš (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Jan SLAVÍK (203 Czech Republic).
Edition Pedagogická orientace, 2009, 1211-4669.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14410/09:00036393
Organization unit Faculty of Education
Keywords (in Czech) funkce školy; kurikulum; výuka; obsah vzdělávání; obor; vyučovací předmět
Keywords in English functions of the school; curriculum; teaching; educational content; discipline; school subject
Tags Reviewed
Changed by Changed by: prof. PhDr. Tomáš Janík, Ph.D., M.Ed., učo 17210. Changed: 25. 11. 2012 18:24.
Abstract
Jednou z funkcí školy, která se jeví jako klíčová, a to navzdory proměnám, jimiž škola prochází, je funkce enkulturační. Škola je jedinou relativně systematizovanou formou seznamování členů společnosti s kulturními obsahy. Ty zde figurují v podobě učiva systematizovaného prostřednictvím kurikulárních dokumentů do vzdělávacích oblastí, oborů, předmětů, průřezových témat apod. V přehledové studii je tematizována problematika vztahu mezi obory a školními vyučovacími předměty. V souvislosti s tím autoři rozebírají některé problémy kurikula, zejména problém (ne)korespondence mezi kurikulem projektovaným, realizovaným a dosahovaným. Následně se zamýšlejí nad možnými příčinami (ne)úspěchu českých žáků v mezinárodně srovnávacích studiích TIMSS a PISA. V závěru zdůvodňují potřebu chápat pedagogický výzkum mj. v roli "kritického přítele" probíhající kurikulární reformy.
Abstract (in English)
One of the key functions of the school is the enculturative function. The school presents one of the systematic organisations in which the members of the society meet cultural contents. These cultural contents take the form of subject matter which is systematised through curricular documents into educational fields, areas, subjects etc. The overview study concentrates on the relationship between (scientific) fields and school subjects. The authors discuss selected curricular issues, namely the problem of (non)correspondence between intended, realised and achieved curriculum. They also consider possible causes of the success/failure of Czech pupils in the international comparative surveys TIMSS and PISA. Towards the end of the paper, the necessity is argued to perceive educational research as the "critical friend" of the current curricular reform.
Links
LC06046, research and development projectName: Centrum základního výzkumu školního vzdělávání (Acronym: RECES)
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Research Centre on Schooling
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
Pedor09_2_OboryVeSkole_JanikSlavik.pdf   File version Janík, T. 25. 11. 2012

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/841942/Pedor09_2_OboryVeSkole_JanikSlavik.pdf
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/841942/Pedor09_2_OboryVeSkole_JanikSlavik.pdf
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/841942/Pedor09_2_OboryVeSkole_JanikSlavik.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/841942/Pedor09_2_OboryVeSkole_JanikSlavik.pdf?info
Uploaded/Created
Sun 25. 11. 2012 18:24, prof. PhDr. Tomáš Janík, Ph.D., M.Ed.

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
  • a concrete person prof. PhDr. Tomáš Janík, Ph.D., M.Ed., učo 17210
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person prof. PhDr. Tomáš Janík, Ph.D., M.Ed., učo 17210
Attributes
 

Pedor09_2_OboryVeSkole_JanikSlavik.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/841942/Pedor09_2_OboryVeSkole_JanikSlavik.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/841942/Pedor09_2_OboryVeSkole_JanikSlavik.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
149,4 KB
Hash md5
ded31e9e4cd889819126f9a6fa6a332d
Uploaded/Created
Sun 25. 11. 2012 18:24

Pedor09_2_OboryVeSkole_JanikSlavik.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/841942/Pedor09_2_OboryVeSkole_JanikSlavik.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/841942/Pedor09_2_OboryVeSkole_JanikSlavik.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
45,6 KB
Hash md5
4766e92bc010c30abbbe545f6f6c545d
Uploaded/Created
Sun 25. 11. 2012 18:25
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 29. 3. 2023 19:30