JANÍK, Tomáš a Jan SLAVÍK. Obory ve škole a jejich enkulturační funkce. Pedagogická orientace. 2009, roč. 19, č. 2, s. 5-21. ISSN 1211-4669.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Obory ve škole a jejich enkulturační funkce
Název česky Obory ve škole a jejich enkulturační funkce
Název anglicky School subjects and their enculturative function
Autoři JANÍK, Tomáš (203 Česká republika, garant, domácí) a Jan SLAVÍK (203 Česká republika).
Vydání Pedagogická orientace, 2009, 1211-4669.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14410/09:00036393
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
Klíčová slova česky funkce školy; kurikulum; výuka; obsah vzdělávání; obor; vyučovací předmět
Klíčová slova anglicky functions of the school; curriculum; teaching; educational content; discipline; school subject
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: prof. PhDr. Mgr. Tomáš Janík, Ph.D., učo 17210. Změněno: 25. 11. 2012 18:24.
Anotace
Jednou z funkcí školy, která se jeví jako klíčová, a to navzdory proměnám, jimiž škola prochází, je funkce enkulturační. Škola je jedinou relativně systematizovanou formou seznamování členů společnosti s kulturními obsahy. Ty zde figurují v podobě učiva systematizovaného prostřednictvím kurikulárních dokumentů do vzdělávacích oblastí, oborů, předmětů, průřezových témat apod. V přehledové studii je tematizována problematika vztahu mezi obory a školními vyučovacími předměty. V souvislosti s tím autoři rozebírají některé problémy kurikula, zejména problém (ne)korespondence mezi kurikulem projektovaným, realizovaným a dosahovaným. Následně se zamýšlejí nad možnými příčinami (ne)úspěchu českých žáků v mezinárodně srovnávacích studiích TIMSS a PISA. V závěru zdůvodňují potřebu chápat pedagogický výzkum mj. v roli "kritického přítele" probíhající kurikulární reformy.
Anotace anglicky
One of the key functions of the school is the enculturative function. The school presents one of the systematic organisations in which the members of the society meet cultural contents. These cultural contents take the form of subject matter which is systematised through curricular documents into educational fields, areas, subjects etc. The overview study concentrates on the relationship between (scientific) fields and school subjects. The authors discuss selected curricular issues, namely the problem of (non)correspondence between intended, realised and achieved curriculum. They also consider possible causes of the success/failure of Czech pupils in the international comparative surveys TIMSS and PISA. Towards the end of the paper, the necessity is argued to perceive educational research as the "critical friend" of the current curricular reform.
Návaznosti
LC06046, projekt VaVNázev: Centrum základního výzkumu školního vzdělávání (Akronym: RECES)
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Centra základního výzkumu
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
Pedor09_2_OboryVeSkole_JanikSlavik.pdf   Verze souboru Janík, T. 25. 11. 2012

Vlastnosti

Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/841942/Pedor09_2_OboryVeSkole_JanikSlavik.pdf
Adresa ze světa
https://is.muni.cz/publication/841942/Pedor09_2_OboryVeSkole_JanikSlavik.pdf
Adresa do Správce
https://is.muni.cz/auth/publication/841942/Pedor09_2_OboryVeSkole_JanikSlavik.pdf?info
Ze světa do Správce
https://is.muni.cz/publication/841942/Pedor09_2_OboryVeSkole_JanikSlavik.pdf?info
Vloženo
Ne 25. 11. 2012 18:24, prof. PhDr. Mgr. Tomáš Janík, Ph.D.

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba prof. PhDr. Mgr. Tomáš Janík, Ph.D., učo 17210
Atributy
 

Pedor09_2_OboryVeSkole_JanikSlavik.pdf

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/841942/Pedor09_2_OboryVeSkole_JanikSlavik.pdf
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/841942/Pedor09_2_OboryVeSkole_JanikSlavik.pdf
Typ souboru
PDF (application/pdf)
Velikost
149,4 KB
Hash md5
ded31e9e4cd889819126f9a6fa6a332d
Vloženo
Ne 25. 11. 2012 18:24

Pedor09_2_OboryVeSkole_JanikSlavik.txt

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/841942/Pedor09_2_OboryVeSkole_JanikSlavik.txt
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/841942/Pedor09_2_OboryVeSkole_JanikSlavik.txt
Typ souboru
holý text (text/plain)
Velikost
45,6 KB
Hash md5
4766e92bc010c30abbbe545f6f6c545d
Vloženo
Ne 25. 11. 2012 18:25
Vytisknout
Nahlásit neoprávněně vložený soubor Zobrazeno: 25. 1. 2022 06:35