PRŮCHA, Jan a Roman ŠVAŘÍČEK. Etický kodex české pedagogické vědy a výzkumu. Pedagogická orientace, Brno: ČSPd - Konvoj, 2009, roč. 19, č. 2, s. 89-105. ISSN 1211-4669.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Etický kodex české pedagogické vědy a výzkumu
Název česky Etický kodex české pedagogické vědy a výzkumu
Název anglicky The Ethical Code of Czech Educational Sciences and Research
Autoři PRŮCHA, Jan (203 Česká republika, domácí) a Roman ŠVAŘÍČEK (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Pedagogická orientace, Brno, ČSPd - Konvoj, 2009, 1211-4669.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW Fulltext
Kód RIV RIV/00216224:14210/09:00036493
Organizační jednotka Filozofická fakulta
Klíčová slova česky AERA; BERA; ČAPV; kvalitativní výzkum; etický kodex; pedagogická věda; pedagogický výzkum; publikování výzkumných výsledků; realizace výzkumu
Klíčová slova anglicky AERA; BERA; CERA; qualitative research; ethical guidelines; educational sciences; educational research; reporting of outcomes; publishing; research process
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: Mgr. Roman Švaříček, Ph.D., učo 12302. Změněno: 31. 1. 2012 21:35.
Anotace
Stať objasňuje problematiku etického kodexu, která dosud není v české pedagogické vědě začleněna. Přitom s rostoucím počtem výzkumných prací a s aplikací mnoha nových přístupů a metod se zvyšuje riziko narušování morálních norem a pravidel, jak při realizaci výzkumu, tak při publikování jeho výsledků. Autoři proto argumentují, že i v české pedagogické vědě je žádoucí zformulovat a přijmout etický kodex. Odkazují přitom na etické kodexy v zahraničním pedagogickém výzkumu a formulují první návrh etických pravidel pro český pedagogický výzkum.
Anotace anglicky
The paper describes issues of ethical guidelines and code of conduct which is not integrated part of Czech educational science yet. Growing number of publications of research outcomes and a number of application of new techniques and methods is seen as a risk of breaking the ethical norms and principles during research and reporting of outcomes. It is argued that Czech educational science needs to create and adopt ethical code of conduct. Authors draw up first ethical guidelines for Czech educational science with use of foreign ethical codes of conduct.
VytisknoutZobrazeno: 19. 2. 2020 23:59