HORKÁ, Hana a Zdeněk HROMÁDKA. VNÍMÁNÍ ZDRAVÍ V KONTEXTU PROBLEMATIKY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. In ŘEHULKA, Evžen. Aktuální otázky výchovy ke zdraví. první. Brno: Masarykova univerzita, 2009. s. 33-50, 18 s. ISBN 978-80-210-5071-6.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název VNÍMÁNÍ ZDRAVÍ V KONTEXTU PROBLEMATIKY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Název anglicky PERCEPTION OF HEALTH IN THE CONTEXT OF ENVIRONMENTAL ISSUES AMONG STUDENTS OF THE FACULTY OF EDUCATION MASARYK
Autoři HORKÁ, Hana a Zdeněk HROMÁDKA.
Vydání první. Brno, Aktuální otázky výchovy ke zdraví, od s. 33-50, 18 s. 2009.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-210-5071-6
Klíčová slova česky zdraví; životní styl; péče o zdraví; výchova ke zdraví; ochrana životního prostředí; péče o životní prostředí; postoje; šetrnost; ekologická/environmentální výchova; udržitelný rozvoj.
Klíčová slova anglicky health; life style; health care; health education; protection of the environment; attitudes; thriftiness; ecological/environmental education; sustainable development.
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: doc. PaedDr. Hana Horká, CSc., učo 2749. Změněno: 29. 3. 2010 14:49.
Anotace
Aktivní péče o zdraví se realizuje ve vyváženém životním stylu, který je předpokladem životní pohody, osobní a společenské seberealizace. V návaznosti na předchozí studie, věnovaným deskripci obrazu myšlení o environmentálních tématech u učitelů a studentů učitelství, uvádíme nyní výsledky výzkumného šetření, sledujícího jak studenti oboru učitelství vnímají zdraví v kontextu problematiky životního prostředí. Vycházíme z toho, že zájem o životní prostředí jako určující činitel optimálního zdraví se projevuje v osobní angažovanosti každého jedince. S ohledem na významnou roli učitele ve školní ekologické/environmentální výchově nás zajímají postoje respondentů k ochraně životního prostředí, forma participace na jeho ochraně, způsoby rozhodování a jednání v souladu s aktivní podporou zdraví v životní situaci. Výsledky šetření přispějí k vytváření systému učitelské přípravy.
Anotace anglicky
Active health care is a part of balanced life style, which is a prerequisite of well-being, personal and social self-fulfillment. Following previous studies devoted to the description of pattern of thinking on environmental issues in teachers and student teachers, we now present results of an investigation focusing on students perception of health in the context of environmental issues. Our main assumption is that interest in the environment as the determining agent of optimal health is expressed in personal involvement of every individual. With regard to the significant role of the teacher in school ecological/environmental education we examined attitudes of respondents towards protection of the environment, the form of participation in its protection, ways of decision making and conduct corresponding with active health care in life situation. The results of the investigation will contribute to the development of the system of teacher training.
Návaznosti
MSM0021622421, záměrNázev: Škola a zdraví pro 21. století
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Výzkumné záměry
VytisknoutZobrazeno: 10. 7. 2020 15:30