HRUBÁ, Drahoslava, Vladimír SOŠKA, Jindřich FIALA and Kateřina NEBESKÁ. Kouření a kardiovaskulární nemoci (Smoking and cardiovascular diseases). Praktický lékař. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2009, vol. 89, No 2, p. 70-75. ISSN 0032-6739.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Kouření a kardiovaskulární nemoci
Name in Czech Kouření a kardiovaskulární nemoci
Name (in English) Smoking and cardiovascular diseases
Authors HRUBÁ, Drahoslava (203 Czech Republic, guarantor), Vladimír SOŠKA (203 Czech Republic), Jindřich FIALA (203 Czech Republic) and Kateřina NEBESKÁ (203 Czech Republic).
Edition Praktický lékař, Praha, Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2009, 0032-6739.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 30201 Cardiac and Cardiovascular systems
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14110/09:00036521
Organization unit Faculty of Medicine
Keywords (in Czech) kardiovaskulární nemoci; kouření; rizikové faktory; mechanismus účinků; prevence
Keywords in English cardiovascular diseases; smoking; risk factors; mechanisms of action; prevention
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: prof. MUDr. Drahoslava Hrubá, CSc., učo 2422. Changed: 3/9/2009 07:46.
Abstract
Vztah kouření a kardiovaskulárních nemocí byl prokázán nejen v epidemiologických studiích, ale byly nalezeny vnitřní rizikové a protektivní faktory a také mechanismy, kterými kouření tyto faktory modifikuje. Přehled aktuálních poznatků s důrazem na mechanismy účinků kouření na sérové lipidy a hemokoagulační faktory. Zanechání kouření prokazatelně snižuje morbiditu a mortalitu na kardiovaskulární nemoci a poskytuje tak prostor pro komplexní přístup k výchově ke zdraví.
Abstract (in English)
The strong associations between smoking and increased cardiovascular morbidity and mortality have been documented in many epidemiologic studies and through determinants of risk and protective factors and the mechanisms of their modification by smoking. Smoking cessation has a significant beneficial effect on the reduction of cardiovascular morbidity and mortality and thus offers a great opportunity for a comprehensive approach to health education.
Links
NR8841, research and development projectName: Hodnocení účinků různých typů hormonálních kontraceptiv na biochemické ukazatele kardiovaskulárního rizika žen s rozdílným kuřáckým a výživovým chováním a možnosti jejich ovlivnění
Investor: Ministry of Health of the CR, Ministry of Agriculture R&D Programme
PrintDisplayed: 26/10/2021 16:57