POLČÁK, Radim. Právo a evropská informační společnost (Law and European Information Society). Brno: Masarykova Univerzita, 2009. 202 pp. Acta Universitatis Brunensis Iuridica 344. ISBN 978-80-210-4885-0.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Právo a evropská informační společnost
Name (in English) Law and European Information Society
Authors POLČÁK, Radim (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Brno, 202 pp. Acta Universitatis Brunensis Iuridica 344, 2009.
Publisher Masarykova Univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Book on a specialized topic
Field of Study 50500 5.5 Law
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14220/09:00036538
Organization unit Faculty of Law
ISBN 978-80-210-4885-0
Keywords in English information society;information law;cyberlaw;ict law
Tags Munipress
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: prof. JUDr. Radim Polčák, Ph.D., učo 21177. Changed: 7/4/2011 10:38.
Abstract
Kniha mapuje jednotlivé přístupy k rozvoji informační společnosti a vybrané otázky aplikace práva v prostředí informačních sítí.
Abstract (in English)
The book addresses various approaches towards the development of information society and discusses selected issues of application of law in information networks.
Links
MSM0021622405, plan (intention)Name: Evropský kontext vývoje českého práva po roce 2004
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, The European Context of the Development of Czech Law after 2004
PrintDisplayed: 1/7/2022 07:27