DĚDIČ, Jan a Jan LASÁK. Několik poznámek ke koncernovým přeshraničním fúzím kapitálových obchodních společností. Obchodněprávní revue, Praha: C.H. Beck, 2009, roč. 1, č. 9, s. 248 - 252. ISSN 1803-6554.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Několik poznámek ke koncernovým přeshraničním fúzím kapitálových obchodních společností
Autoři DĚDIČ, Jan a Jan LASÁK.
Vydání Obchodněprávní revue, Praha, C.H. Beck, 2009, 1803-6554.
Další údaje
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Právnická fakulta
Změnil Změnil: JUDr. Jan Lasák, LL.M., Ph.D., učo 102728. Změněno: 15. 9. 2009 18:26.
VytisknoutZobrazeno: 2. 6. 2020 20:51