HAVEL, Dalibor. Rukopisy a listiny z doby episkopátu Jindřicha Zdíka (Manuscripts and Documents from the Period of the Episcopate of Jindřich Zdík). In Jindřich Zdík (1126-1150). Olomoucký biskup uprostřed Evropy. Olomouc: Muzeum umění Olomouc, 2009. p. 78-87. Jindřich Zdík (1126-1150). ISBN 978-80-87149-31-7.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Rukopisy a listiny z doby episkopátu Jindřicha Zdíka
Name in Czech Rukopisy a listiny z doby episkopátu Jindřicha Zdíka
Name (in English) Manuscripts and Documents from the Period of the Episcopate of Jindřich Zdík
Authors HAVEL, Dalibor (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Olomouc, Jindřich Zdík (1126-1150). Olomoucký biskup uprostřed Evropy, p. 78-87, 10 pp. Jindřich Zdík (1126-1150). 2009.
Publisher Muzeum umění Olomouc
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 60101 History
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14210/09:00036687
Organization unit Faculty of Arts
ISBN 978-80-87149-31-7
Keywords (in Czech) Jindřich Zdík; latinská paleografie; kodikologie; olomoucké skriptorium; diplomatika
Keywords in English Jindřich Zdík; latin palaeography; codicology; the scriptorium of Olomouc; diplomathic
Changed by Changed by: Mgr. Vendula Hromádková, učo 108933. Changed: 19. 7. 2013 14:08.
Abstract
Článek je zaměřen na sumarizaci veškerých písemných pramenů, které se dochovaly v souvislosti s činností olomouckého biskupa Jindřicha Zdíka. Vedle vlastního olomouckého skriptoria je možno s jeho osobností spojit produkci skriptoria benediktinského opatství na Hradisku u Olomouce a dále premonstrátů na Strahově.
Abstract (in English)
The article is concentrated on a sumarisation of all written sources connected with the Bishop of Olomouc Jindřich Zdík. Primarily are described two stages of the famous Olomouc scriptorium, commissions with calligraphy or more demanding artistic elements were carried out at the nearby scriptorium of Benedictina abbey at Hradisko and the Premonstratensian canonry at Strahov was also closely linked with the figure of Jindřich Zdík.
Links
MSM0021622426, plan (intention)Name: Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
PrintDisplayed: 27. 5. 2022 06:22