FRYŠTÁK, Marek, Michal GALÁT, Roman HEINZ, Kateřina PŘEPECHALOVÁ a Eva ŽATECKÁ. Trestní právo hmotné - zvláštní část. Fryšták Marek a kol. 2,. Ostrava: Key Publishing, 2009. 170 s. Právo. ISBN 978-80-7418-040-8.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Trestní právo hmotné - zvláštní část
Název česky Trestní právo hmotné - zvláštní část
Autoři FRYŠTÁK, Marek, Michal GALÁT, Roman HEINZ, Kateřina PŘEPECHALOVÁ a Eva ŽATECKÁ.
Fryšták Marek a kol.
Vydání 2,. Ostrava, 170 s. Právo, 2009.
Nakladatel Key Publishing
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Učebnice
Obor 50500 5.5 Law
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Právnická fakulta
ISBN 978-80-7418-040-8
Klíčová slova anglicky criminal substantive law-special part-factum-criminal liability-offender-punishment
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: doc. JUDr. Marek Fryšták, Ph.D., učo 48283. Změněno: 9. 4. 2010 19:49.
Anotace
Učebnice vymezuje základní principy zvláštní části trestního práva hmotného takovým způsobem, aby si studenti osvojili jeho základní teoretické instituty a problémy aplikační praxe. Díky tomu budou po prostudování tohoto textu disponovat znalostmi o celkové koncepci zpracovávané problematiky, jakož i praktickými dovednostmi při interpretaci a aplikaci právních předpisů v daném právním odvětví. Učebnice je prioritně určena pro studenty bakalářskýchči magisterských forem studia na právnických fakultách. Z hlediska jejího obsahu a způsobu zpracování je samozřejmě použitelná i pro studenty vysokých škol tzv. neprávnického směru, studenty středních škol a fakticky pro jakoukoli neprávnickou veřejnost, která by se chtěla se zpracovávanou problematikou v základních rysech blíže seznámit.
Anotace anglicky
The textbook defines the basic principles of the special part of criminal substantive law to master basic theoretical instruments and problems of application practice. Students will manage to use the knowledge about this topic in general and should be able to interpret and apply it in this branch of law. The textbook is mainly determined for students of law faculties. In term of its content and the way of elaboration is it useful for students of universities not focused on the law for the high school and for other non-legal community, who are concerned in.
VytisknoutZobrazeno: 24. 1. 2020 09:53