KARLÍK, Petr and Markéta ZIKOVÁ. Syntax a fonologie staročeského supina (Syntax and Phonology of Old Czech supine). In Užívání a prožívání jazyka - konference k 90. narozeninám prof. Daneše. 2009.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Syntax a fonologie staročeského supina
Name (in English) Syntax and Phonology of Old Czech supine
Authors KARLÍK, Petr (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Markéta ZIKOVÁ (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Užívání a prožívání jazyka - konference k 90. narozeninám prof. Daneše, 2009.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Presentations at conferences
Field of Study 60200 6.2 Languages and Literature
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14210/09:00029510
Organization unit Faculty of Arts
Keywords (in Czech) supinum; infinitiv; morfosyntax; templatická fonologie; stará čeština
Keywords in English supine; infinitive; morphosyntax; templatic phonology; Old Czech
Changed by Changed by: doc. Mgr. Markéta Ziková, Ph.D., učo 9336. Changed: 5/6/2011 10:20.
Abstract
Tento příspěvek představuje analýzu vývoje verbálních forem derivovaných sufixem -t, od staročeského supina k novočeskému infinitivu.
Abstract (in English)
This paper elaborates an analysis of the evolution of verbal forms ending in -t: from Old Czech supine to Modern Czech infinitives.
Links
GA405/09/0677, research and development projectName: Formální přístupy k verbální prefixaci a vidu v současné češtině
Investor: Czech Science Foundation, Standard Projects
PrintDisplayed: 3/3/2021 17:24