Informační systém MU
VÁVRA, Václav and Zdeněk LOSOS. Multimediální studijní texty z mineralogie pro bakalářské studium. Elportál, Brno: Masarykova univerzita, 2009. ISSN 1802-128X.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Multimediální studijní texty z mineralogie pro bakalářské studium
Authors VÁVRA, Václav and Zdeněk LOSOS.
Edition Elportál, Brno, Masarykova univerzita, 2009, 1802-128X.
Other information
Original language Czech
Type of outcome article in a journal
Field of Study 1.5. Earth and related environmental sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
Organization unit Faculty of Science
Keywords (in Czech) všeobecná mineralogie; systematické mineralogie; krystalografie; minerály
Changed by Changed by: Mgr. Andrea Pavliňáková, učo 3221. Changed: 4/11/2009 09:43.
Abstract
Učebnice Multimediální studijní texty z mineralogie pro bakalářské studium (HTML) obsahuje studijní materiály, které odpovídají požadavkům kladeným na studenty oboru Geologie v bakalářském stupni studia - předměty Mineralogie I (G1061, G1061k). Text je doplněn instruktivními obrázky, fotografiemi, tabulkami a grafy. Interaktivní provázanost umožňuje čtenáři rychlou orientaci v textu, v němž najde odkazy i na další studijní materiál.
Displayed: 27/3/2019 00:19