SELUCKÁ, Markéta, Josef FIALA, Jan HURDÍK, Kateřina RONOVSKÁ, Pavel KOUKAL a Jiří HANDLAR. INTRODUCTION TO THE CZECH CIVIL LAW I. , PARTIES, OWNERSHIP, SALE, LEASE, LIABILITY FOR DAMAGES. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 96 s. Edice učeebnic PrF MU č. 428. ISBN 978-80-210-4925-3.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název INTRODUCTION TO THE CZECH CIVIL LAW I. , PARTIES, OWNERSHIP, SALE, LEASE, LIABILITY FOR DAMAGES
Název česky Úvod do českého soukromého práva I., subjekty, vlastnictví, prodej, nájem, odpovědnost za škodu
Autoři SELUCKÁ, Markéta (203 Česká republika, garant, domácí), Josef FIALA (203 Česká republika, domácí), Jan HURDÍK (203 Česká republika, domácí), Kateřina RONOVSKÁ (203 Česká republika, domácí), Pavel KOUKAL (203 Česká republika, domácí) a Jiří HANDLAR (203 Česká republika, domácí).
Vydání Brno, 96 s. Edice učeebnic PrF MU č. 428, 2009.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Učebnice
Obor 50500 5.5 Law
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14220/09:00058832
Organizační jednotka Právnická fakulta
ISBN 978-80-210-4925-3
Klíčová slova česky učebnice českého občanského práva
Klíčová slova anglicky Czech civil law
Štítky Czech Civil Law, Munipress
Změnil Změnil: doc. JUDr. Pavel Koukal, Ph.D., učo 13672. Změněno: 27. 2. 2013 10:02.
Anotace
This book pursue an aim to serve as a textbook for the students of the course Czech civil law that has been taught at the Faculty of Law of Masaryk University in Brno, Czech Republic in the frame of the program Socrates-Erasmus since the academic year 2009/2010.
Anotace česky
Učebnice občanského práva pro posluchače programu Socrates-Erasmus.
VytisknoutZobrazeno: 3. 10. 2023 16:18