EN

The Relation between a Viewer and the Fictional Character in Light of his Activity, Reflection and ...

KRÁTKÁ, Jana. The Relation between a Viewer and the Fictional Character in Light of his Activity, Reflection and Experiential Learning. The International Journal of Learning, USA: Common Ground Publishing LLC, 2009, roč. 16, č. 6, s. 157-168. ISSN 1447-9494.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název The Relation between a Viewer and the Fictional Character in Light of his Activity, Reflection and Experiential Learning
Název česky Vztah mezi divákem a fikční postavou ve vztahu k jeho aktivitě, refelxi a zkušenostnímu učení
Autoři KRÁTKÁ, Jana (203 Česká republika, garant).
Vydání The International Journal of Learning, USA, Common Ground Publishing LLC, 2009, 1447-9494.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 5.3 Education
Stát vydavatele Spojené státy americké
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14410/09:00029521
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
Klíčová slova česky fikční postava; divák; reflexe; zkušenostní učení; aktivita
Klíčová slova anglicky fictional character; viewer; reflection; experiential learning; activity
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Jana Krátká, Ph.D., učo 42028. Změněno: 4. 10. 2009 17:27.
Anotace
This study analyses the relation between a viewer and the audiovisual fictional character, presuming that the relation operates on a more integrated basis of his self-reflection. By means of the fictional characters' stories from our audiovisual culture the viewer gains experience in many different fields. This experiential learning results from the process of his identification with the character, which is a part of a larger process of his own reflection. Deep comparison with the character and his or her situation also performs a crucial part of social and emotional learning. Afterwards, self-assessment is a significant part of identification with the character.
Anotace česky
Přítomná studie analyzuje vztah mezi audiovizuální fikční postavou a divákem, přičemž vychází z předpokladu, že tento vztah funguje na komplexnější bázi sebereflexe. Prostřednictvím příběhů fikčních postav audiovizuální kultury divák nabývá zkušeností s nejrůznějšími tématy. Toto zkušenostní učení vychází z procesu identifikace s postavou, který je součástí širšího procesu (sebe)reflexe. Hluboká komparace fikční postavy a její situace se sebou samým také vystupuje jako klíčová součást sociálního a emocionálního učení. Podstatnou součástí, ale také výsledkem procesu identifikace s postavou je potom sebehodnocení.
Návaznosti
GP406/08/P176, projekt VaVNázev: Vzory pohyblivého obrazu: recepce filmu a audiovizuální kultury u současné české mládeže
Investor: Grantová agentura ČR, Postdoktorské projekty
VytisknoutZobrazeno: 20. 3. 2019 14:45

Další aplikace