SVOBODOVÁ, Hana a Antonín VĚŽNÍK. Dopady SZP EU na stav a možný rozvoj zemědělství v mikroregionu Hrotovicko. Geografické informácie. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2008, roč. 12, č. 1, s. 151-157. ISSN 1337-9453.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Dopady SZP EU na stav a možný rozvoj zemědělství v mikroregionu Hrotovicko
Název česky Dopady SZP EU na stav a možný rozvoj zemědělství v mikroregionu Hrotovicko
Název anglicky Impacts of the CAP EU on the situation and possible development of agriculture in the Hrotovicko microregion
Autoři SVOBODOVÁ, Hana a Antonín VĚŽNÍK.
Vydání Geografické informácie, Nitra, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2008, 1337-9453.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor Zemský magnetismus, geodesie, geografie
Stát vydavatele Slovensko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Přírodovědecká fakulta
Klíčová slova česky synergie; venkovský region; společná zemědělská politika
Klíčová slova anglicky synergy; rural region; common agricultural policy
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: RNDr. Hana Svobodová, Ph.D., učo 67632. Změněno: 28. 10. 2011 17:01.
Anotace
Reforma společné zemědělské politiky (SZP) na období 2007-2013 klade důraz především na ekonomické, environmentální a sociální aspekty trvale udržitelného rozvoje venkova. Tento příspěvek shrnuje nejdůležitější poznatky dotazníkového šetření v zemědělských podnicích a mezi samostatně hospodařícími rolníky v mikroregionu Hrotovicko. Tento region byl zvolen jako modelové území pro studium a analýzu dopadů SZP na současný stav a možný rozvoj zemědělství.
Anotace anglicky
Common agricultural policy (CAP) reform for 2007-2013 period emhphasize above all economic, environmental and social aspects of sustainable development of rural areas. This articles shows the most important results of questionnaire survey in agricultural enterprises and among private farmers in Hrotovicko microregion. This region was selected as a model region to study and analyse impacts of CAP on recent state and possible development of agriculture.
Návaznosti
QH82249, projekt VaVNázev: Synergie v přístupu k rozvoji venkova: návrh strukturovaného komplexu postupů, opatření a nástrojů k podpoře vyšší kvality života na venkově a podnikání v agrárním sektoru zkvalitněním činnosti institucí ovlivňujících tento rozvoj
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
VEZNIK_SVOBODOVA_Dopady_SZP.doc Licence Creative Commons  Verze souboru Svobodová, H. 28. 10. 2011

Vlastnosti

Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/849082/VEZNIK_SVOBODOVA_Dopady_SZP.doc
Adresa ze světa
https://is.muni.cz/publication/849082/VEZNIK_SVOBODOVA_Dopady_SZP.doc
Adresa do Správce
https://is.muni.cz/auth/publication/849082/VEZNIK_SVOBODOVA_Dopady_SZP.doc?info
Ze světa do Správce
https://is.muni.cz/publication/849082/VEZNIK_SVOBODOVA_Dopady_SZP.doc?info
Vloženo
Pá 28. 10. 2011 17:01, RNDr. Hana Svobodová, Ph.D.

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
  • osoba doc. RNDr. Antonín Věžník, CSc., učo 241
  • osoba RNDr. Hana Svobodová, Ph.D., učo 67632
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba doc. RNDr. Antonín Věžník, CSc., učo 241
  • osoba RNDr. Hana Svobodová, Ph.D., učo 67632
Atributy
 

VEZNIK_SVOBODOVA_Dopady_SZP.doc

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/849082/VEZNIK_SVOBODOVA_Dopady_SZP.doc
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/849082/VEZNIK_SVOBODOVA_Dopady_SZP.doc
Typ souboru
Word (application/msword)
Velikost
563 KB
Hash md5
a602d570d67f15fc13f12ab5980b02df
Vloženo
Pá 28. 10. 2011 17:01

VEZNIK_SVOBODOVA_Dopady_SZP.txt

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/849082/VEZNIK_SVOBODOVA_Dopady_SZP.txt
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/849082/VEZNIK_SVOBODOVA_Dopady_SZP.txt
Typ souboru
holý text (text/plain)
Velikost
15,5 KB
Hash md5
9f20ab2fabe93a369c5fcc30f0af217b
Vloženo
Pá 28. 10. 2011 17:04

VEZNIK_SVOBODOVA_Dopady_SZP.pdf

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/849082/VEZNIK_SVOBODOVA_Dopady_SZP.pdf
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/849082/VEZNIK_SVOBODOVA_Dopady_SZP.pdf
Typ souboru
PDF (application/pdf)
Velikost
340,4 KB
Hash md5
63dfc83c83e8395970afbc7115a58d93
Vloženo
Pá 28. 10. 2011 17:04
Vytisknout
Nahlásit neoprávněně vložený soubor Zobrazeno: 29. 3. 2023 09:06