SVOBODOVÁ, Hana and Antonín VĚŽNÍK. Dopady SZP EU na stav a možný rozvoj zemědělství v mikroregionu Hrotovicko (Impacts of the CAP EU on the situation and possible development of agriculture in the Hrotovicko microregion). Geografické informácie. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2008, vol. 12, No 1, p. 151-157. ISSN 1337-9453.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Dopady SZP EU na stav a možný rozvoj zemědělství v mikroregionu Hrotovicko
Name in Czech Dopady SZP EU na stav a možný rozvoj zemědělství v mikroregionu Hrotovicko
Name (in English) Impacts of the CAP EU on the situation and possible development of agriculture in the Hrotovicko microregion
Authors SVOBODOVÁ, Hana and Antonín VĚŽNÍK.
Edition Geografické informácie, Nitra, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2008, 1337-9453.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study Earth magnetism, geodesy, geography
Country of publisher Slovakia
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Science
Keywords (in Czech) synergie; venkovský region; společná zemědělská politika
Keywords in English synergy; rural region; common agricultural policy
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: RNDr. Hana Svobodová, Ph.D., učo 67632. Changed: 28. 10. 2011 17:01.
Abstract
Reforma společné zemědělské politiky (SZP) na období 2007-2013 klade důraz především na ekonomické, environmentální a sociální aspekty trvale udržitelného rozvoje venkova. Tento příspěvek shrnuje nejdůležitější poznatky dotazníkového šetření v zemědělských podnicích a mezi samostatně hospodařícími rolníky v mikroregionu Hrotovicko. Tento region byl zvolen jako modelové území pro studium a analýzu dopadů SZP na současný stav a možný rozvoj zemědělství.
Abstract (in English)
Common agricultural policy (CAP) reform for 2007-2013 period emhphasize above all economic, environmental and social aspects of sustainable development of rural areas. This articles shows the most important results of questionnaire survey in agricultural enterprises and among private farmers in Hrotovicko microregion. This region was selected as a model region to study and analyse impacts of CAP on recent state and possible development of agriculture.
Links
QH82249, research and development projectName: Synergie v přístupu k rozvoji venkova: návrh strukturovaného komplexu postupů, opatření a nástrojů k podpoře vyšší kvality života na venkově a podnikání v agrárním sektoru zkvalitněním činnosti institucí ovlivňujících tento rozvoj
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
VEZNIK_SVOBODOVA_Dopady_SZP.doc Licence Creative Commons  File version Svobodová, H. 28. 10. 2011

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/849082/VEZNIK_SVOBODOVA_Dopady_SZP.doc
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/849082/VEZNIK_SVOBODOVA_Dopady_SZP.doc
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/849082/VEZNIK_SVOBODOVA_Dopady_SZP.doc?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/849082/VEZNIK_SVOBODOVA_Dopady_SZP.doc?info
Uploaded/Created
Fri 28. 10. 2011 17:01, RNDr. Hana Svobodová, Ph.D.

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person doc. RNDr. Antonín Věžník, CSc., učo 241
  • a concrete person RNDr. Hana Svobodová, Ph.D., učo 67632
Attributes
 

VEZNIK_SVOBODOVA_Dopady_SZP.doc

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/849082/VEZNIK_SVOBODOVA_Dopady_SZP.doc
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/849082/VEZNIK_SVOBODOVA_Dopady_SZP.doc
File type
Word (application/msword)
Size
563 KB
Hash md5
a602d570d67f15fc13f12ab5980b02df
Uploaded/Created
Fri 28. 10. 2011 17:01

VEZNIK_SVOBODOVA_Dopady_SZP.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/849082/VEZNIK_SVOBODOVA_Dopady_SZP.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/849082/VEZNIK_SVOBODOVA_Dopady_SZP.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
15,5 KB
Hash md5
9f20ab2fabe93a369c5fcc30f0af217b
Uploaded/Created
Fri 28. 10. 2011 17:04

VEZNIK_SVOBODOVA_Dopady_SZP.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/849082/VEZNIK_SVOBODOVA_Dopady_SZP.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/849082/VEZNIK_SVOBODOVA_Dopady_SZP.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
340,4 KB
Hash md5
63dfc83c83e8395970afbc7115a58d93
Uploaded/Created
Fri 28. 10. 2011 17:04
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 2. 12. 2022 09:51