Informační systém MU
SVOBODA, Václav. Public relations : moderně a účinně. 2., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2009. 239 s. ISBN 9788024728667.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Public relations : moderně a účinně
Authors SVOBODA, Václav.
Edition 2., aktualiz. a dopl. vyd. Praha, 239 s. 2009.
Publisher Grada
Other information
ISBN 9788024728667
Changed by The record has been imported from the library system. Changed: 13/12/2021 04:47.
Displayed: 23/1/2022 03:53