LOUDOVÁ, Kateřina and Marie ŽÁKOVÁ. Early European Languages in the Eyes of Modern Linguistics. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 374 pp. ISBN 978-80-210-4944-4.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Early European Languages in the Eyes of Modern Linguistics
Name in Czech Staré evropské jazyky očima moderní lingvistiky
Authors LOUDOVÁ, Kateřina (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Marie ŽÁKOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Brno, 374 pp. 2009.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language English
Type of outcome Editing of thematic compilation, editing of monothematic issue of professional journal
Field of Study 60200 6.2 Languages and Literature
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14210/09:00042792
Organization unit Faculty of Arts
ISBN 978-80-210-4944-4
Keywords (in Czech) moderní lingvistika; staré evropské jazyky; starší fáze moderních jazyků románských; germánských a slovanských
Keywords in English Modern Linguistics; Ancient Indo-European Languages; Early Stages of the Modern Romance; Germanic and Slavonic Languages
Tags Munipress
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Bc. Kateřina Bočková Loudová, Ph.D., učo 14010. Changed: 25/3/2011 14:17.
Abstract
The papers included in this volume were presented at the international conference 'Early European Languages in the Eyes of Modern Linguistics' organized by the Centre for Interdisciplinary Research into Ancient Languages and Early Stages of Modern Languages (MSM 0021622435) at Masaryk University in Brno. The conference was held from 28 September to 1 October 2008 at the Augustinian Abbey of Saint Thomas in Brno. The sessions of the four-day colloquium covered topics ranging from Latin and Greek, early Romance, Germanic, and, last but not least, Slavonic linguistics. More than fifty papers were delivered by linguists from renowned European universities as well as by linguists working at the Centre for Interdisciplinary Research in Brno. The volume contains a selection of papers read at the colloquium that were for the present purpose reviewed by two external referees.
Abstract (in Czech)
Příspěvky zahrnuté v tomto sborníku byly předneseny na mezinárodní konferenci Early European Languages in the Eyes of Modern Linguistics organizované Střediskem pro interdisciplinární výzkum starých jazyků a starších fází jazyků moderních (MSM 0021622435) při Ústavu klasických studií FF Masarykovy univerzity. Konference se konala ve dnech 28. září - 1. října 2008 v prostorách Augustiniánského opatství sv. Tomáše v Brně. Sekce čtyřdenního kolokvia byly tematicky zaměřeny na oblast latinské a řecké lingvistiky, lingvistiky raně románských, germánských a v neposlední řadě také slovanských jazyků včetně češtiny. Bylo předneseno více než 50 příspěvků jak lingvisty z významných evropských univerzit, tak badateli ze Střediska pro interdisciplinární výzkum starých jazyků. Sborník obsahuje výběr z konferenčních příspěvků, které byly pro tento účel podrobeny recenznímu řízení.
Links
MSM0021622435, plan (intention)Name: Středisko pro interdisciplinární výzkum starých jazyků a starších fází jazyků moderních
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, The Centre for the Interdisciplinary Research of Ancient Languages and Older Stages of Modern Languages
PrintDisplayed: 23/3/2023 08:36