SVOBODOVÁ, Hana a Kateřina CHABIČOVSKÁ. Priority rozvoje venkovských obcí pohledem místních aktérů. In Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Region v rozvoji společnosti 2009. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2009. s. 277-282, 413 s. ISBN 978-80-7375-330-6.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Priority rozvoje venkovských obcí pohledem místních aktérů
Název anglicky Priorities of development by view of local actors
Autoři SVOBODOVÁ, Hana a Kateřina CHABIČOVSKÁ.
Vydání 1. vyd. Brno, Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Region v rozvoji společnosti 2009, od s. 277-282, 413 s. 2009.
Nakladatel Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor Zemský magnetismus, geodesie, geografie
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Přírodovědecká fakulta
ISBN 978-80-7375-330-6
Klíčová slova česky místní aktér, venkovská obec, regionální rozvoj, rozvoj venkova
Klíčová slova anglicky local actor; rural municipality; regional development; rural development
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: RNDr. Hana Svobodová, Ph.D., učo 67632. Změněno: 28. 10. 2011 17:09.
Anotace
Rozvoj venkovských regionů je ovlivněn mnoha rozličnými faktory, přičemž priority rozvoje regionu se mohou lišit podle toho, kdo a na jaké hierarchické úrovni dané priority rozvoje stanovuje. Cílem tohoto příspěvku je na základě terénních šetření mezi místními aktéry na území vybraných obcí MAS Boskovicko Plus, starosty obcí a obyvateli, porovnat priority rozvoje zmíněných dvou skupin aktérů.
Anotace anglicky
Rural development is influenced by various factors, however, priorities of development may differ on different hierarchical level. Aim of this paper is to compare selected priorities of development from view of local actors - mayors of municipalities and their inhabitants.
Návaznosti
QH82249, projekt VaVNázev: Synergie v přístupu k rozvoji venkova: návrh strukturovaného komplexu postupů, opatření a nástrojů k podpoře vyšší kvality života na venkově a podnikání v agrárním sektoru zkvalitněním činnosti institucí ovlivňujících tento rozvoj
WD-39-07-1, projekt VaVNázev: Rozvojový interaktivní audit - metodika RIA pro hledání, nastavení a aplikaci vhodných nástroju regionální politiky, které poispijí ke zmírniní a odstraniní regionálních disparit a napomohou dynamizaci ekonomického a sociálního rozvoje v regionech
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
Clanek_MZLU-Svobodova_Chabicovska.pdf Licence Creative Commons  Verze souboru Svobodová, H. 28. 10. 2011

Vlastnosti

Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/850167/Clanek_MZLU-Svobodova_Chabicovska.pdf
Adresa ze světa
https://is.muni.cz/publication/850167/Clanek_MZLU-Svobodova_Chabicovska.pdf
Adresa do Správce
https://is.muni.cz/auth/publication/850167/Clanek_MZLU-Svobodova_Chabicovska.pdf?info
Ze světa do Správce
https://is.muni.cz/publication/850167/Clanek_MZLU-Svobodova_Chabicovska.pdf?info
Vloženo
Pá 28. 10. 2011 17:09, RNDr. Hana Svobodová, Ph.D.

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
  • osoba RNDr. Kateřina Chabičovská, učo 52452
  • osoba RNDr. Hana Svobodová, Ph.D., učo 67632
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba RNDr. Kateřina Chabičovská, učo 52452
  • osoba RNDr. Hana Svobodová, Ph.D., učo 67632
Atributy
 

Clanek_MZLU-Svobodova_Chabicovska.pdf

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/850167/Clanek_MZLU-Svobodova_Chabicovska.pdf
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/850167/Clanek_MZLU-Svobodova_Chabicovska.pdf
Typ souboru
PDF (application/pdf)
Velikost
347,6 KB
Hash md5
dac393e15af6acb467993934e160ab38
Vloženo
Pá 28. 10. 2011 17:09

Clanek_MZLU-Svobodova_Chabicovska.txt

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/850167/Clanek_MZLU-Svobodova_Chabicovska.txt
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/850167/Clanek_MZLU-Svobodova_Chabicovska.txt
Typ souboru
holý text (text/plain)
Velikost
18 KB
Hash md5
03d132486dcc22512861a707daa7dee4
Vloženo
Pá 28. 10. 2011 17:14
Vytisknout
Nahlásit neoprávněně vložený soubor Zobrazeno: 2. 4. 2023 08:13