SVOBODOVÁ, Hana and Kateřina CHABIČOVSKÁ. Priority rozvoje venkovských obcí pohledem místních aktérů (Priorities of development by view of local actors). In Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Region v rozvoji společnosti 2009. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2009. p. 277-282, 413 pp. ISBN 978-80-7375-330-6.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Priority rozvoje venkovských obcí pohledem místních aktérů
Name (in English) Priorities of development by view of local actors
Authors SVOBODOVÁ, Hana and Kateřina CHABIČOVSKÁ.
Edition 1. vyd. Brno, Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Region v rozvoji společnosti 2009, p. 277-282, 413 pp. 2009.
Publisher Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study Earth magnetism, geodesy, geography
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Science
ISBN 978-80-7375-330-6
Keywords (in Czech) místní aktér, venkovská obec, regionální rozvoj, rozvoj venkova
Keywords in English local actor; rural municipality; regional development; rural development
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: RNDr. Hana Svobodová, Ph.D., učo 67632. Changed: 28. 10. 2011 17:09.
Abstract
Rozvoj venkovských regionů je ovlivněn mnoha rozličnými faktory, přičemž priority rozvoje regionu se mohou lišit podle toho, kdo a na jaké hierarchické úrovni dané priority rozvoje stanovuje. Cílem tohoto příspěvku je na základě terénních šetření mezi místními aktéry na území vybraných obcí MAS Boskovicko Plus, starosty obcí a obyvateli, porovnat priority rozvoje zmíněných dvou skupin aktérů.
Abstract (in English)
Rural development is influenced by various factors, however, priorities of development may differ on different hierarchical level. Aim of this paper is to compare selected priorities of development from view of local actors - mayors of municipalities and their inhabitants.
Links
QH82249, research and development projectName: Synergie v přístupu k rozvoji venkova: návrh strukturovaného komplexu postupů, opatření a nástrojů k podpoře vyšší kvality života na venkově a podnikání v agrárním sektoru zkvalitněním činnosti institucí ovlivňujících tento rozvoj
WD-39-07-1, research and development projectName: Rozvojový interaktivní audit - metodika RIA pro hledání, nastavení a aplikaci vhodných nástroju regionální politiky, které poispijí ke zmírniní a odstraniní regionálních disparit a napomohou dynamizaci ekonomického a sociálního rozvoje v regionech
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
Clanek_MZLU-Svobodova_Chabicovska.pdf Licence Creative Commons  File version Svobodová, H. 28. 10. 2011

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/850167/Clanek_MZLU-Svobodova_Chabicovska.pdf
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/850167/Clanek_MZLU-Svobodova_Chabicovska.pdf
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/850167/Clanek_MZLU-Svobodova_Chabicovska.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/850167/Clanek_MZLU-Svobodova_Chabicovska.pdf?info
Uploaded/Created
Fri 28. 10. 2011 17:09, RNDr. Hana Svobodová, Ph.D.

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person RNDr. Kateřina Chabičovská, učo 52452
  • a concrete person RNDr. Hana Svobodová, Ph.D., učo 67632
Attributes
 

Clanek_MZLU-Svobodova_Chabicovska.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/850167/Clanek_MZLU-Svobodova_Chabicovska.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/850167/Clanek_MZLU-Svobodova_Chabicovska.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
347,6 KB
Hash md5
dac393e15af6acb467993934e160ab38
Uploaded/Created
Fri 28. 10. 2011 17:09

Clanek_MZLU-Svobodova_Chabicovska.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/850167/Clanek_MZLU-Svobodova_Chabicovska.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/850167/Clanek_MZLU-Svobodova_Chabicovska.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
18 KB
Hash md5
03d132486dcc22512861a707daa7dee4
Uploaded/Created
Fri 28. 10. 2011 17:14
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 24. 7. 2021 13:00