IVANOV, Martin, Jiří FAIMON, Petr JARMARA a Lubomír PEŠÁK. Evolution of minesoils at a coal waste pile: A case study from Rosice-Oslavany (Czech Republic). Studia universitatis Babeş-Bolyai : geologia. Cluj-Napoca: Universitatis Babeş-Bolyai, 2009, roč. 54, č. 1, s. 61-64. ISSN 1221-0803.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Evolution of minesoils at a coal waste pile: A case study from Rosice-Oslavany (Czech Republic)
Název česky Vývojj půd na uhelné haldě: Případová studie z Rosicko-Oslavanska (Česká republika)
Autoři IVANOV, Martin (203 Česká republika, garant, domácí), Jiří FAIMON (203 Česká republika, domácí), Petr JARMARA (203 Česká republika, domácí) a Lubomír PEŠÁK (203 Česká republika, domácí).
Vydání Studia universitatis Babeş-Bolyai : geologia, Cluj-Napoca, Universitatis Babeş-Bolyai, 2009, 1221-0803.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 40104 Soil science
Stát vydavatele Rumunsko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14310/09:00036891
Organizační jednotka Přírodovědecká fakulta
Klíčová slova česky uhelná halda;vývoj půdy;humifikace;Česká republika
Klíčová slova anglicky coal waste pile;soil development;humification;Czech Republic
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: doc. Ing. Jiří Faimon, Dr., učo 1405. Změněno: 2. 2. 2012 13:41.
Anotace
Mine soil development at abandoned coal waste pile (Kukla-Václav Nosek mine, Oslavany) represents a possibility to study initial stages of pedogenetic process. Seven soil profiles were uncovered by digging pits at the base and on the slopes and top of the waste pile. Several conclusions concerning soil development at waste pile are possible on the basis of soil profiles description and basic chemistry: 1. Intensive humification was the main pedogenetic process in the initial stages of mine soil evolution at the Kukla waste pile. There is no translocation of clay minerals even in the soil profiles evolving for about 60 years; 2. The youngest soil situated on the top of the waste pile has the most stable granular aggregates. The stability of aggregates corresponds to the increased representation of the total organic matter; 3. Humus quality of the present topsoils in the Kukla waste pile is substantially influenced by the biological recultivation.
Anotace česky
Vývoj půd opuštěné haldy (důl Kukla-Václav Nosek, Oslavany) představuje možnost studia iniciálního fází pedogenetického procesu. Odkryto bylo 7 půdních profilů na bázi, na svazích i na povrchu haldy. Na základě popisu profilů a základního chemismu půd se došlo k několika závěrům: 1. Intenzivní humifikace byla hlavním půdotvorným procesem u iniciálně vznikajících půd haldy dolu Kukla. Translokace jílových minerálů nebyla pozorována anui u profilů vyvíjejících se 60 let; 2. Nejmladší půda na povrchu haldy má stabilní půdní agregáty jako důsledek přítomnosti vyššího obsahu orrganických látek; 3. Kvalita humusu povrchového A-horizontu je silně oblivněna proběhlou rekultivací.
Návaznosti
MSM0021622412, záměrNázev: Interakce mezi chemickými látkami, prostředím a biologickými systémy a jejich důsledky na globální, regionální a lokální úrovni (INCHEMBIOL) (Akronym: INCHEMBIOL)
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Výzkumné záměry
VytisknoutZobrazeno: 11. 5. 2021 05:25