ZIKOVÁ, Markéta. Ke vzniku fázových sufixů v češtině aneb Jak se domček změnil v domeček (On the emergence of phase-triggering suffixes or How domček became domeček). Slovo a slovesnost. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v.v.i., 2009, vol. 70, No 4, p. 263-275. ISSN 0037-7031.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Ke vzniku fázových sufixů v češtině aneb Jak se domček změnil v domeček
Name (in English) On the emergence of phase-triggering suffixes or How domček became domeček
Authors ZIKOVÁ, Markéta (203 Czech Republic, guarantor).
Edition Slovo a slovesnost, Praha, Ústav pro jazyk český AV ČR, v.v.i. 2009, 0037-7031.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 60200 6.2 Languages and Literature
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14210/09:00036985
Organization unit Faculty of Arts
UT WoS 000272327700003
Keywords (in Czech) alternace vokálů s nulou; dvojitá deminutiva; čeština; Havlíkovo pravidlo; Lower; diachronní změna; fázové afixy; fonologie řízení
Keywords in English vowel-zero alternations; double diminutives; Czech; Havlík's Law; Lower; diachronic change; phase-triggering affixes; Government Phonology
Tags Reviewed
Changed by Changed by: doc. Mgr. Markéta Ziková, Ph.D., učo 9336. Changed: 26/10/2009 18:24.
Abstract
Článek analyzuje česká dvojitá deminutiva zakončená na -eček, která jsou tvořena rekurzí sufixu -ek, jehož iniciální vokál alternuje s nulou.
Abstract (in English)
This paper analyzes Czech double diminutives ending in -eček created by the recursive application of the suffix -ek whose initial vowel alternates with zero.
PrintDisplayed: 3/3/2021 17:00