JANÍK, Tomáš, Tina SEIDEL, Peter BOWMAN, Geraldine BLOMBERG, Hilda BORKO, David CLARKE, Inger Marie DALEHEFTE, Erin Marie FURTAK, Constanze HERWEG, Dana HÜBELOVÁ, Jennifer Kay JACOBS, Marcela JANÍKOVÁ, Kirsti KLETTE, Eckhard KLIEME, Petr KNECHT, Mareike KOBARG, Karen KOELLNER, Milan KUBIATKO, Peter LABUDDE, Cameron MITCHELL, Petr NAJVAR, Veronika NAJVAROVÁ, Christine PAULI, Manfred PRENZEL, Kurt REUSSER, Rolf RIMMELE, Kathleen J. ROTH, Katharina SCHWINDT, Simona ŠEBESTOVÁ, Richard J. SHAVELSON, Kathleen STÜRMER, Elke SUMFLETH a Maik WALPUSKI. The Power of Video Studies in Investigating Teaching and Learning in the Classroom. 1. vyd. Münster: Waxmann, 2009. 282 s. Empirische Bildungsforschung. ISBN 978-3-8309-2208-7.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název The Power of Video Studies in Investigating Teaching and Learning in the Classroom
Název česky Potenciál videostudií ve zkoumání vyučování a učení
Autoři JANÍK, Tomáš (203 Česká republika, garant), Tina SEIDEL (276 Německo), Peter BOWMAN (36 Austrálie), Geraldine BLOMBERG (276 Německo), Hilda BORKO (840 Spojené státy), David CLARKE (36 Austrálie), Inger Marie DALEHEFTE (276 Německo), Erin Marie FURTAK (840 Spojené státy), Constanze HERWEG (276 Německo), Dana HÜBELOVÁ (203 Česká republika), Jennifer Kay JACOBS (840 Spojené státy), Marcela JANÍKOVÁ (203 Česká republika), Kirsti KLETTE (578 Norsko), Eckhard KLIEME (276 Německo), Petr KNECHT (203 Česká republika), Mareike KOBARG (276 Německo), Karen KOELLNER (840 Spojené státy), Milan KUBIATKO (703 Slovensko), Peter LABUDDE (756 Švýcarsko), Cameron MITCHELL (36 Austrálie), Petr NAJVAR (203 Česká republika), Veronika NAJVAROVÁ (203 Česká republika), Christine PAULI (756 Švýcarsko), Manfred PRENZEL (276 Německo), Kurt REUSSER (756 Švýcarsko), Rolf RIMMELE (276 Německo), Kathleen J. ROTH (840 Spojené státy), Katharina SCHWINDT (276 Německo), Simona ŠEBESTOVÁ (203 Česká republika), Richard J. SHAVELSON (840 Spojené státy), Kathleen STÜRMER (276 Německo), Elke SUMFLETH (276 Německo) a Maik WALPUSKI (276 Německo).
Vydání 1. vyd. Münster, 282 s. Empirische Bildungsforschung, 2009.
Nakladatel Waxmann
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Odborná kniha
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Německo
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14410/09:00036996
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-3-8309-2208-7
Klíčová slova česky videostudie; výzkum výuky; video ve vzdělávání učitelů
Klíčová slova anglicky Video Study; research on teaching; video in teacher education
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Veronika Najvarová, Ph.D., učo 14647. Změněno: 30. 10. 2009 09:30.
Anotace
The book is structured in three sections which comprise chapters that focus on a specific power of video technology in classroom research. The chapters in section I focus on the power of video to describe the dynamics of teaching and learning in the classroom. They present various video studies conducted in the past fifteen years that aimed to describe the practices of teaching. The chapters in section II focus on the use of video in investigating the effects of teaching on student learning. They present approaches that build on video studies in order to link data about classroom processes with data about learning outcomes. The chapters in section III discuss possibilities offered by the use of video in professional development of teachers.
Anotace česky
Kniha je rozdělena do tří sekcí, do kterých jsou zařazeny kapitoly, které se zaměřují na specifikaci potenciálu videotechnologie ve výzkumu třídy. Kapitoly v 1. sekci popisují potenciál videa zachytit dynamiku vyučování a učení ve třídě. Představují videostudie, které byly realizovány v posledních patnácti letech, a které se zaměřovaly na popis procesu vyučování. Kapitoly ve 2. sekci zkoumají možnosti videa při zjišťování přínosu vyučování na učení žáků. Představují přístupy, které propojují videostudie a informace o učebních výstupech. V sekci 3. jsou zařazeny kapitoly, které diskutují o možnostech, které nabízí video pro profesní rozvoj učitelů
Návaznosti
LC06046, projekt VaVNázev: Centrum základního výzkumu školního vzdělávání (Akronym: RECES)
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Centra základního výzkumu
VytisknoutZobrazeno: 20. 4. 2021 23:03