LOUDOVÁ, Kateřina. Cohesive textual means in Early Byzantine Chronicles as a Mirror of the Language Register. In Early European Languages in the Eyes of Modern Linguistics. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. s. 189-202, 13 s. ISBN 978-80-210-4944-4.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Cohesive textual means in Early Byzantine Chronicles as a Mirror of the Language Register
Název česky Kohesivní textové prostředky v raně byzantských kronikách jako zrcadlo jazykového registru
Autoři LOUDOVÁ, Kateřina (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání 1. vyd. Brno, Early European Languages in the Eyes of Modern Linguistics, od s. 189-202, 13 s. 2009.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 60200 6.2 Languages and Literature
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14210/09:00042841
Organizační jednotka Filozofická fakulta
ISBN 978-80-210-4944-4
UT WoS 000277572100015
Klíčová slova česky kohesivní prostředky; pragmatika
Klíčová slova anglicky Cohesive means; Pragmatics
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Bc. Kateřina Bočková Loudová, Ph.D., učo 14010. Změněno: 30. 1. 2013 18:54.
Anotace
The paper provides an analysis of connective particles as cohesive textual means in the Byzantine narrative texts, specifically in the Early Byzantine chronicles (John Malalas (6th cent.), Paschal Chronicle (7th cent.), Theophanes Confessor (8th/9th cent.)). In order to examine different functions of the particles in various types of discourse structures, the method of pragmatic analysis is used.
Anotace česky
Příspěvek provádí analýzu spojovacích částic jako kohesivních textových prostředků v byzantských narativních textech, konkrétně v raně byzantských kronikách (Ioannés Malalas, 6. stol.), Chronicon Paschale (7. stol.), Theofanés Confessor (8./9. stol.). Pro zkoumání různých funkcí částic v různých typech textových struktur byla zvolena metoda pragmatické analýzy.
Návaznosti
MSM0021622435, záměrNázev: Středisko pro interdisciplinární výzkum starých jazyků a starších fází jazyků moderních
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Výzkumné záměry
VytisknoutZobrazeno: 30. 10. 2020 04:00