JANÍKOVÁ, Věra. Was kann den Kindern mit Lernschwierigkeiten ihr Deutschlernen leichter machen. In Germanistische Studien zur Sprache, Literatur und Didaktik II. Prešov: Prešovská univerzita, 2009. 11 s. ISBN 978-80-555-0002-7.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Was kann den Kindern mit Lernschwierigkeiten ihr Deutschlernen leichter machen
Název česky Co může pomoci žákům s poruchami učení při osvojování němčiny
Název anglicky How to Assist Pupils with Learning Difficulties in Learning German
Autoři JANÍKOVÁ, Věra (203 Česká republika, garant).
Vydání Prešov, Germanistische Studien zur Sprache, Literatur und Didaktik II, 11 s. 2009.
Nakladatel Prešovská univerzita
Další údaje
Originální jazyk němčina
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Slovensko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14410/09:00037132
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-555-0002-7
Klíčová slova anglicky learning difficulties; methodology of FLT; German as a foreign language.
Změnil Změnila: prof. PhDr. Věra Janíková, Ph.D., učo 1445. Změněno: 10. 11. 2009 13:59.
Anotace
Der Fremdsprachenerwerb ist in der Regel für Kinder mit Lernschwierigkeiten eine große Herausforderung. Sie benötigen im Fremdsprachenunterricht eine besondere Unterstützung. Im Beitrag wird der Begriff Lernschwierigkeiten näher erklär und gleichzeitig werden einige methodisch-didaktische Empfehlungen für den Deutsch-als-Fremdsprache-Unterricht vorgestellt.
Anotace česky
Osvojování cizího jazyka je zláště u žáků se specifickými poruchami učení spojeno s mnoha obtížemi, které lze pomocí nejrůznějších postupů eliminovat. Článek představuje výběr z těchto typických obtíží a nabízí několik metodicko-didaktických postupů pro usnadnění učení se němčině jako cizího jazyka pro danou cílouvouskupinu žáků.
Anotace anglicky
Acquiring a foreign language is an enormous challenge for pupils with learning difficulties. Special attention is required in such circumstances. The paper aims at elucidating the notion of learning difficulty. It also gives a few methodical recommendations for classes of German as a foreign language.
Návaznosti
MSM0021622443, záměrNázev: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Výzkumné záměry
VytisknoutZobrazeno: 27. 1. 2020 13:15