ČORNEJOVÁ, Michaela. Tvoření nejstarších českých místních jmen. 1. vyd. Brno: Nakladatelství Masarykovy univerzity, 2009. 204 s. Spisy MU, Filozofická fakulta, č. 383. ISBN 978-80-210-5027-3.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Tvoření nejstarších českých místních jmen
Název anglicky Formation of the oldest Czech place names
Autoři ČORNEJOVÁ, Michaela (203 Česká republika, garant).
Vydání 1. vyd. Brno, 204 s. Spisy MU, Filozofická fakulta, č. 383, 2009.
Nakladatel Nakladatelství Masarykovy univerzity
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Odborná kniha
Obor 6.2 Languages and Literature
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14210/09:00037149
Organizační jednotka Filozofická fakulta
ISBN 978-80-210-5027-3
Klíčová slova česky onomastika; toponomastika; místní jména; stará čeština
Klíčová slova anglicky onomastic; toponomastic; place names; old-Czech
Štítky Munipress
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Michaela Boháčová, Ph.D., učo 11559. Změněno: 22. 12. 2009 11:30.
Anotace
Předkládaná práce představuje ucelený rozbor utvářenosti nejstarších českých místních jmen (oikonym). Vychází ze slovotvorné teorie M. Dokulila a navazuje na popis staročeské apelativní slovotvorby a na popis utvářenosti staročeských antroponym. Do rozboru jsou zahrnuta česká místní jména, vyexcerpovaná z edice Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae (I-V; 805-1278), utvořená slovotvorným postupem derivace. Poznatky získané analýzou materiálu umožnily vyslovit závěry o tvoření nejstarších českých oikonym ve zkoumaném období.
Anotace anglicky
The presented thesis introduces a comprehensive analysis of the structure of the oldest Czech place names. It issues from the word-building theory by Miloš Dokulil and is linked to the description of the old-Czech common nouns word-building. It also follows a description of the structure of old-Czech personal names. Czech place names, excerpted from the edition Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae (I-V; 805-1278), created by the word-building process of derivation, are included in the analysis. Knowledge obtained by the analysis of the material made it possible to come to the conclusion about a building of the oldest Czech place names in the studied period.
Návaznosti
LC546, projekt VaVNázev: Výzkumné centrum vývoje staré a střední češtiny (od praslovanských kořenů po současný stav)
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Centra základního výzkumu
VytisknoutZobrazeno: 22. 10. 2019 01:51