Informační systém MU
FIALA, Petr. Řízení projektů. Vyd. 2., přeprac. Praha: Oeconomica, 2008. 186 s. ISBN 978-80-245-1413-0.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Řízení projektů
Autoři FIALA, Petr.
Vydání Vyd. 2., přeprac. Praha, 186 s. 2008.
Nakladatel Oeconomica
Další údaje
Typ výsledku Odborná kniha
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Fakulta informatiky
ISBN 978-80-245-1413-0
Změnil Změnila: Mgr. Daniela Kubíková, učo 139775. Změněno: 19. 11. 2009 13:50.
Zobrazeno: 7. 12. 2019 10:01