PETROVIĆOVÁ, Katarina and Irena RADOVÁ. Graeco-Latina Brunensia. Erant in quadam civitate... Na počest Daši Bartoňkové. (Graeco-Latina Brunensia. Erant in quadam civitate... To Honour of Daša Bartoňková.). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 412 pp. ISBN 978-80-210-5000-6.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Graeco-Latina Brunensia. Erant in quadam civitate... Na počest Daši Bartoňkové.
Name in Czech Graeco-Latina Brunensia. Erant in quadam civitate... Na počest Daši Bartoňkové.
Name (in English) Graeco-Latina Brunensia. Erant in quadam civitate... To Honour of Daša Bartoňková.
Authors PETROVIĆOVÁ, Katarina and Irena RADOVÁ.
Edition 1. vyd. Brno, 412 pp. 2009.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Editing of thematic compilation, editing of monothematic issue of professional journal
Field of Study Literature, mass media, audio-visual activities
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Arts
ISBN 978-80-210-5000-6
Keywords (in Czech) Klasická filologie; Festschrift; Daša Bartoňková
Keywords in English Classical Philology; Festschift; Daša Bartoňková
Tags antiquity, classical philology, Munipress
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Radka Vyskočilová, učo 2368. Changed: 29/1/2010 13:17.
Abstract
Publikace je zvláštním dvojčíslem odborného periodika Graeco-Latina Brunensia, 2009, 14/1-2. Obsahuje 31 recenzovaných odborných příspěvků v českém, slovenském, anglickém, německém, francouzském a italském jazyce, napsaných na počest životního jubilea Daši Bartoňkové, docentky na Ústavu klasických studií MU.
Abstract (in English)
Publication is a special double issue of the scholarly periodical Graeco-Latina Brunensia, 2009, 14/1-2. It contains 31 reviewed scholarly papers in Czech, Slovak, English, German, French and Italian, written to honor Daša Bartoňková, associate professor in MU.
Links
MSM0021622435, plan (intention)Name: Středisko pro interdisciplinární výzkum starých jazyků a starších fází jazyků moderních
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Research Intents
PrintDisplayed: 23/1/2021 07:14