OKÁČOVÁ, Marie. Ut imago poesis: a pastiche of Virgil and Ovid in the cento Narcissus. Graeco-Latina Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2009, roč. 14/2009, 1-2, s. 177-189. ISSN 1803-7402.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Ut imago poesis: a pastiche of Virgil and Ovid in the cento Narcissus
Název česky Ut imago poesis: směsice Vergilia a Ovidia v centonu Narcissus
Autoři OKÁČOVÁ, Marie (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Graeco-Latina Brunensia, Brno, Masarykova univerzita, 2009, 1803-7402.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor Písemnictví, masmedia, audiovize
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14210/09:00037237
Organizační jednotka Filozofická fakulta
Klíčová slova česky centones Vergiliani; Narkissos; intertextualita; dekonstrukce; zrcadlové stádium
Klíčová slova anglicky Virgilian centos; Narcissus; intertextuality; deconstruction; mirror stage
Štítky Virgilian centos; Narcissus; deconstruction; mirror stage
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Marie Okáčová, Ph.D., učo 52294. Změněno: 7. 12. 2012 20:01.
Anotace
The aim of the paper is to produce a close textual analysis of the short Virgilian cento Narcissus (AL 9 R), which has so far attracted only little attention of classical scholarship. An examination of the compositional structure of the poem, its imagery and register, and its significant allusions to both Virgil and other Latin treatments of the Narcissus myth is provided. Further, the underlying metatextual significance of the Narcissus, as well as the possibilities of its interpretation in terms of the Lacanian concept of the "mirror stage" and Derridean deconstruction, is discussed.
Anotace česky
Příspěvek rozebírá pozdně latinský vergiliovský cento Narcissus (AL 9 R), šestnáctiveršovou anonymní báseň, která je jednou z doposud nejméně prozkoumaných centonárních skladeb s mytologickou tematikou. Po komentáři k celkové kompozici centonu a užitým básnickým prostředkům následuje analýza signifikantních intertextuálních vztahů této skladby k jejímu zdrojovému textu, jakož i k dalším latinským zpracováním mýtu o Narkissovi. Na závěr jsou specifikovány metatextuální roviny básně a její dvě poststrukturalistické interpretace. Autorka stručně naznačuje, v jakém smyslu je báseň možno uvést do souvztažnosti s lacanovskou koncepcí nejranější vývojové fáze lidského ega a jakým způsobem ji lze podrobit derridovské dekonstrukci.
Návaznosti
MSM0021622435, záměrNázev: Středisko pro interdisciplinární výzkum starých jazyků a starších fází jazyků moderních
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Výzkumné záměry
VytisknoutZobrazeno: 26. 9. 2021 02:40