OKÁČOVÁ, Marie. Ut imago poesis: a pastiche of Virgil and Ovid in the cento Narcissus. Graeco-Latina Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2009, 14/2009, 1-2, p. 177-189. ISSN 1803-7402.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Ut imago poesis: a pastiche of Virgil and Ovid in the cento Narcissus
Name in Czech Ut imago poesis: směsice Vergilia a Ovidia v centonu Narcissus
Authors OKÁČOVÁ, Marie (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Graeco-Latina Brunensia, Brno, Masarykova univerzita, 2009, 1803-7402.
Other information
Original language English
Type of outcome Article in a journal
Field of Study Literature, mass media, audio-visual activities
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14210/09:00037237
Organization unit Faculty of Arts
Keywords (in Czech) centones Vergiliani; Narkissos; intertextualita; dekonstrukce; zrcadlové stádium
Keywords in English Virgilian centos; Narcissus; intertextuality; deconstruction; mirror stage
Tags Virgilian centos; Narcissus; deconstruction; mirror stage
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Marie Okáčová, Ph.D., učo 52294. Changed: 7/12/2012 20:01.
Abstract
The aim of the paper is to produce a close textual analysis of the short Virgilian cento Narcissus (AL 9 R), which has so far attracted only little attention of classical scholarship. An examination of the compositional structure of the poem, its imagery and register, and its significant allusions to both Virgil and other Latin treatments of the Narcissus myth is provided. Further, the underlying metatextual significance of the Narcissus, as well as the possibilities of its interpretation in terms of the Lacanian concept of the "mirror stage" and Derridean deconstruction, is discussed.
Abstract (in Czech)
Příspěvek rozebírá pozdně latinský vergiliovský cento Narcissus (AL 9 R), šestnáctiveršovou anonymní báseň, která je jednou z doposud nejméně prozkoumaných centonárních skladeb s mytologickou tematikou. Po komentáři k celkové kompozici centonu a užitým básnickým prostředkům následuje analýza signifikantních intertextuálních vztahů této skladby k jejímu zdrojovému textu, jakož i k dalším latinským zpracováním mýtu o Narkissovi. Na závěr jsou specifikovány metatextuální roviny básně a její dvě poststrukturalistické interpretace. Autorka stručně naznačuje, v jakém smyslu je báseň možno uvést do souvztažnosti s lacanovskou koncepcí nejranější vývojové fáze lidského ega a jakým způsobem ji lze podrobit derridovské dekonstrukci.
Links
MSM0021622435, plan (intention)Name: Středisko pro interdisciplinární výzkum starých jazyků a starších fází jazyků moderních
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Research Intents
PrintDisplayed: 26/9/2021 03:39