SVOBODOVÁ, Hana a Antonín VĚŽNÍK. To the problems of agricultural brownfields in the Czech Republic, case study of the Vysocina region. Agricultural Economics. Praha: Česká akademie zemědělských věd, 2009, roč. 55 (2009), č. 11, s. 550-556. ISSN 0139-570X.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název To the problems of agricultural brownfields in the Czech Republic, case study of the Vysocina region
Název česky K problematice zemědělských brownfields v České republice, případová studie kraje Vysočina
Autoři SVOBODOVÁ, Hana (203 Česká republika, garant, domácí) a Antonín VĚŽNÍK (203 Česká republika, domácí).
Vydání Agricultural Economics, Praha, Česká akademie zemědělských věd, 2009, 0139-570X.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor Zemský magnetismus, geodesie, geografie
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Impakt faktor Impact factor: 0.716
Kód RIV RIV/00216224:14310/09:00040142
Organizační jednotka Přírodovědecká fakulta
UT WoS 000273094700004
Klíčová slova anglicky agricultural brownfield; Vysocina Region; barriers of development; revitalisation
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: RNDr. Hana Svobodová, Ph.D., učo 67632. Změněno: 11. 4. 2012 20:57.
Anotace
After 1989, Czech economy was transformed into free market economy and this brought many changes into agricultural sector. One of the changes was the decline of the volume of agricultural production which caused that many of objects used in agriculture lost their function and were not needed any more. Here begins the origin of agricultural brownfields. There was no interest in this problem for a long period; a bigger attention paid to brownfields started in the context of the Czech Republic entrance into the EU and with the possibility to draw finances for the brownfields regeneration from the structural funds of the EU. This article deals with the problematic of agricultural brownfields in the Vysocina Region since there were located 44 brownfields of this type and it is important to know about this and to set up a strategy to solve this problem.
Anotace česky
Po roce 1989 prošla česká ekonomika transformací na tržní ekonomiku, což přineslo do zemědělského sektoru mnoho změn. Jednou z těchto změn byl pokles objemu zemědělské produkce, jež způsobilo, že mnoho objektů užívaných v zemědělství ztratilo svoji funkci a nadále nebyly využívány. Zde začíná problematika zemědělských/venkovských brownfields. Po dlouhou dobu se o tento problém nikdo nezajímal; větší pozornost se brownfields začala věnovat až po vstupu České republiky do EU s možností čerpat finance na regeneraci brownfields ze strukturálních fondů EU. Tento příspěvek se zabývá problematikou zemědělských/venkovských brownfields v kraji Vysočina, jelikož zde bylo lokalizováno 44 brownfieldů zmíněného typu a je jistě důležité o této problematice vědět a stanovit strategii k jejímu řešení.
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
AgricEcon_55_550_556_Svobodova-Vezik.pdf Licence Creative Commons  Verze souboru Svobodová, H. 28. 10. 2011

Vlastnosti

Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/856289/AgricEcon_55_550_556_Svobodova-Vezik.pdf
Adresa ze světa
https://is.muni.cz/publication/856289/AgricEcon_55_550_556_Svobodova-Vezik.pdf
Adresa do Správce
https://is.muni.cz/auth/publication/856289/AgricEcon_55_550_556_Svobodova-Vezik.pdf?info
Ze světa do Správce
https://is.muni.cz/publication/856289/AgricEcon_55_550_556_Svobodova-Vezik.pdf?info
Vloženo
Pá 28. 10. 2011 17:05, RNDr. Hana Svobodová, Ph.D.

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba doc. RNDr. Antonín Věžník, CSc., učo 241
  • osoba RNDr. Hana Svobodová, Ph.D., učo 67632
Atributy
 

AgricEcon_55_550_556_Svobodova-Vezik.pdf

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/856289/AgricEcon_55_550_556_Svobodova-Vezik.pdf
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/856289/AgricEcon_55_550_556_Svobodova-Vezik.pdf
Typ souboru
PDF (application/pdf)
Velikost
337,9 KB
Hash md5
a685ae7f75e1c39b03a1ca4123a45c16
Vloženo
Pá 28. 10. 2011 17:05

AgricEcon_55_550_556_Svobodova-Vezik.txt

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/856289/AgricEcon_55_550_556_Svobodova-Vezik.txt
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/856289/AgricEcon_55_550_556_Svobodova-Vezik.txt
Typ souboru
holý text (text/plain)
Velikost
25,4 KB
Hash md5
201245f8972b6cf609155c84c3912515
Vloženo
Pá 28. 10. 2011 17:08
Vytisknout
Nahlásit neoprávněně vložený soubor Zobrazeno: 15. 8. 2022 00:20