RABUŠIC, Ladislav and Jana HAMANOVÁ. Hodnoty a postoje v ČR 1991-2008 (pramenná publikace European Values Study) (Values and attitudes in the CR 1991-2008 (source book)). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 324 pp. ISBN 978-80-210-4952-9.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Hodnoty a postoje v ČR 1991-2008 (pramenná publikace European Values Study)
Name in Czech Hodnoty a postoje v ČR 1991-2008 (pramenná publikace European Values Study)
Name (in English) Values and attitudes in the CR 1991-2008 (source book)
Authors RABUŠIC, Ladislav (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Jana HAMANOVÁ (203 Czech Republic).
Edition 1. vyd. Brno, 324 pp. 2009.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Book on a specialized topic
Field of Study 50000 5. Social Sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14230/09:00029637
Organization unit Faculty of Social Studies
ISBN 978-80-210-4952-9
Keywords (in Czech) hodnoty; postoje; European Values Study; EVS
Keywords in English values; attitudes; European Values Study; EVS
Tags Munipress
Tags Reviewed
Changed by Changed by: prof. PhDr. Ladislav Rabušic, CSc., učo 832. Changed: 29. 9. 2014 17:27.
Abstract
Pramenná publikace dat, která zobrazují, jak se vyvíjely hodnoty a postoje českého obyvatelstva od roku 1991 do roku 2008. Jedná se o tabelované výsledky v oblasti postojů k životu, rodinných hodnot, postojů k práci, náboženských hodnot, postojů k morálce, k politice a sociální oblasti. Publikace je určena badatelům sociálních věd, žurnalistům a politikům, neboť mapuje průběh hodnotové transformace během 20 let existence české demokratické společnosti.
Abstract (in English)
It is a source book of data showing development of values and attitudes of Czech population from 1991 till 2008. It contains tables of data indicating attitudes towards life, family values, religious values, indicators of moral values and attitudes towards sociopolitical aspects of life. The book will serve social science analysts as well as journalists and politicians because it maps process of value transition during the 20 years of the existence of Czech democratic society.
Links
GA403/08/0999, research and development projectName: Hodnotové proměny v ČR 1991-2008 v evropském kontextu
Investor: Czech Science Foundation, Value Changes in the Czech Republic (1991 – 2008) in European Context
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
Hodnoty_a_postoje_yqmbvabi.pdf Licence Creative Commons  File version Rabušic, L. 29. 9. 2014

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/856411/Hodnoty_a_postoje_yqmbvabi.pdf
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/856411/Hodnoty_a_postoje_yqmbvabi.pdf
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/856411/Hodnoty_a_postoje_yqmbvabi.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/856411/Hodnoty_a_postoje_yqmbvabi.pdf?info
Uploaded/Created
Mon 29. 9. 2014 17:27, prof. PhDr. Ladislav Rabušic, CSc.

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person Mgr. Jana Hamanová, učo 133019
  • a concrete person Mgr. Radka Vyskočilová, učo 2368
  • a concrete person prof. PhDr. Ladislav Rabušic, CSc., učo 832
Attributes
 

Hodnoty_a_postoje_yqmbvabi.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/856411/Hodnoty_a_postoje_yqmbvabi.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/856411/Hodnoty_a_postoje_yqmbvabi.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
2,6 MB
Hash md5
03abbaea1dcf5f696e3e04ac46370c15
Uploaded/Created
Mon 29. 9. 2014 17:27

Hodnoty_a_postoje_yqmbvabi.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/856411/Hodnoty_a_postoje_yqmbvabi.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/856411/Hodnoty_a_postoje_yqmbvabi.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
794,1 KB
Hash md5
c439e8e4d6ad6d0fcbeb2177018ceebe
Uploaded/Created
Mon 29. 9. 2014 17:31
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 26. 6. 2022 09:30