UNGERMAN, Šimon. Archaika in den frühmittelalterlichen Gräbern in Mähren. In Maříková Vlčková, P. – Mynářová, J. – Tomášek, M. (eds.), My Things Changed Things. Social Development and Cultural Exchange in Prehistory, Antiquity, and the Middle Ages. 1. vyd. Prague: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta – Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i., 2009. s. 224-256. ISBN 978-80-210-4971-0.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Archaika in den frühmittelalterlichen Gräbern in Mähren
Název česky Starožitnosti v raně středověkých hrobech na Moravě
Název anglicky Antiquities in the early medieval graves in Moravia
Autoři UNGERMAN, Šimon (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání 1. vyd. Prague, Maříková Vlčková, P. – Mynářová, J. – Tomášek, M. (eds.), My Things Changed Things. Social Development and Cultural Exchange in Prehistory, Antiquity, and the Middle Ages, od s. 224-256, 33 s. 2009.
Nakladatel Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta – Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.
Další údaje
Originální jazyk němčina
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor Archeologie, antropologie, etnologie
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14210/09:00037406
Organizační jednotka Filozofická fakulta
ISBN 978-80-210-4971-0
Klíčová slova česky starožitnosti; amulety; raný středověk; pohřebiště
Klíčová slova anglicky antiquities; amulets; early medieval period; cemetery
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: Mgr. Šimon Ungerman, Ph.D., učo 18484. Změněno: 15. 3. 2012 15:16.
Anotace
Aus den Körpergräbern des 9. bis 11. Jahrhunderts in Mähren kennt man eine ganze Reihe von Funden vor- und frühgeschichtlichen Alters. Prähistorische Artefakte (abgesehen von der Spaltindustrie) sind darunter minimal vertreten, es überwiegen völlig die latenezeitlichen und römisch-provinzialen Gegenstände. Unter den latenezeitlichen dominieren Fragmente von Glasarmringen, Glasperlen und bronzene Gürtelbeschläge. Die Skala der römisch-provinzialen Artefakte ist etwas breiter, sie umfasst Fragmente von Glasgefäßen, Glasperlen, Gemmen, Bronzeund Silbermünzen, andere Typen von Metallgegenständen erscheinen nur vereinzelt (das gilt auch für die latenezeitlichen Objekte). Das erhaltene Ensemble von Archaika ist daher das Ergebnis einer zielbewussten Selektion. Für die meisten der zahlreicher vertretenen Artefakte existierten eine oder mehrere "typisierte" Verwendungsweisen, die in hohem Maße von dem Alter und Geschlecht des Verstorbenen abhängig waren.
Anotace česky
Z kostrových hrobů z 9.-11. století na Moravě je známa řada nálezů pravěkého a protohistorického stáří. Pravěkých artefaktů (pokud odhlédneme od štípané industrie) je mezi nimi minimum, početně zcela převažují laténské a římsko-provinciální předměty. Mezi laténskými dominují zlomky skleněných náramků, skleněné korály a bronzová opasková kování. Škála římsko-provinciálních artefaktů je o něco širší, zahrnuje zlomky skleněných nádob, skleněné korály, gemy, bronzové a stříbrné mince, jiné typy kovových předmětů se vyskytly vždy jen jednotlivě (platí i pro laténské). Dochovaný soubor starožitností je tak výsledkem záměrné selekce. Pro většinu početněji zastoupených druhů artefaktů existovalo jedno nebo více "typizovaných" použití, které bylo do značné míry závislé na věku a pohlaví majitele.
Anotace anglicky
Analysis of the antiquities (= objects of prehistoric, Latene and Roman-period origin) in the early medieval graves in Moravia.
Návaznosti
MSM0021622427, záměrNázev: Interdisciplinární centrum výzkumů sociálních struktur pravěku až vrcholného středověku. Archeologický terénní a teoretický výzkum, využití přírodních věd, metodologie a informatika, ochrana kulturního dědictví
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Interdisciplinární centrum výzkumů sociálních struktur pravěku až vrcholného středověku
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
Ungerman_Archaika_cesky.doc Licence Creative Commons  Verze souboru Ungerman, Š. 15. 3. 2012

Vlastnosti

Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/857753/Ungerman_Archaika_cesky.doc
Adresa ze světa
https://is.muni.cz/publication/857753/Ungerman_Archaika_cesky.doc
Adresa do Správce
https://is.muni.cz/auth/publication/857753/Ungerman_Archaika_cesky.doc?info
Ze světa do Správce
https://is.muni.cz/publication/857753/Ungerman_Archaika_cesky.doc?info
Vloženo
Čt 15. 3. 2012 15:16

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Mgr. Šimon Ungerman, Ph.D., učo 18484
Atributy
 

Ungerman_Archaika_cesky.doc

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/857753/Ungerman_Archaika_cesky.doc
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/857753/Ungerman_Archaika_cesky.doc
Typ souboru
Word (application/msword)
Velikost
210,5 KB
Hash md5
8e5e32ce19d1f90ed880f4e0cb1afa13
Vloženo
Čt 15. 3. 2012 15:16

Ungerman_Archaika_cesky.txt

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/857753/Ungerman_Archaika_cesky.txt
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/857753/Ungerman_Archaika_cesky.txt
Typ souboru
holý text (text/plain)
Velikost
81,1 KB
Hash md5
8a067c1a3e854fc6cdcc3464b87d6ba3
Vloženo
Čt 15. 3. 2012 15:21

Ungerman_Archaika_cesky.pdf

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/857753/Ungerman_Archaika_cesky.pdf
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/857753/Ungerman_Archaika_cesky.pdf
Typ souboru
PDF (application/pdf)
Velikost
254,5 KB
Hash md5
0a4605301cb770721c7325a8e5745475
Vloženo
Čt 15. 3. 2012 15:24
Ungerman_Archaika.pdf Licence Creative Commons  Verze souboru Ungerman, Š. 15. 3. 2012

Vlastnosti

Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/857753/Ungerman_Archaika.pdf
Adresa ze světa
https://is.muni.cz/publication/857753/Ungerman_Archaika.pdf
Adresa do Správce
https://is.muni.cz/auth/publication/857753/Ungerman_Archaika.pdf?info
Ze světa do Správce
https://is.muni.cz/publication/857753/Ungerman_Archaika.pdf?info
Vloženo
Čt 15. 3. 2012 15:15

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Mgr. Šimon Ungerman, Ph.D., učo 18484
Atributy
 

Ungerman_Archaika.pdf

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/857753/Ungerman_Archaika.pdf
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/857753/Ungerman_Archaika.pdf
Typ souboru
PDF (application/pdf)
Velikost
1,2 MB
Hash md5
aaa406fd1ebe18e226b46421ded2a7f8
Vloženo
Čt 15. 3. 2012 15:15

Ungerman_Archaika.txt

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/857753/Ungerman_Archaika.txt
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/857753/Ungerman_Archaika.txt
Typ souboru
holý text (text/plain)
Velikost
160,7 KB
Hash md5
aaf725a022bd44facba25e4000f004bc
Vloženo
Čt 15. 3. 2012 15:20
Vytisknout
Nahlásit neoprávněně vložený soubor Zobrazeno: 7. 10. 2022 21:09