HRICOVÁ, Lenka. Dětské audiologické poradenství a raná intervence u sluchově postižených dětí v Německu, Heidelberg, Badensko-Württembersko. Speciální pedagogika, Praha, 2009, roč. 19, č. 4, s. 291-304. ISSN 1211-2720.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Dětské audiologické poradenství a raná intervence u sluchově postižených dětí v Německu, Heidelberg, Badensko-Württembersko
Název anglicky Children Audiology Counseling System of Early Intervention for Children with Hearing Impairment in Germany, Heidelberg, Baden-Württemberg
Autoři HRICOVÁ, Lenka (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Speciální pedagogika, Praha, 2009, 1211-2720.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14410/09:00037421
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
Klíčová slova česky sluchově postižené děti; raná péče - včasná intervence pro děti se sluchovým postižením; dětské audiologické poradny; audiometrie; audiometrická vyšetření; diagnostika; úkoly rané péče; kazuistiky
Klíčová slova anglicky hearing impaired children; early care for children with hearing impairment; children audiology counselling service; audiometry; audiometry investigations; diagnostics; tasks of early care; casuistics
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: PhDr. Lenka Hricová, Ph.D., učo 79581. Změněno: 9. 3. 2011 10:00.
Anotace
Stať se týká speciálně pedagogického poradenství surdopedického v Německu, činnosti dětských audiologických poraden a pracovišť rané péče pro sluchově postižené děti. Čerpá ze stáže na samostatném pracovišti při zařízení Hör-Sprachzentrum Heidelberg/Neckargemünd, Staatliche Schule für Gehörlose, Schwerhörige und Sprachbehinderte (Sluchové a řečové centrum HD/NGD; Státní škola pro neslyšící, nedoslýchavé a jedince s vadami řeči) v německém městě Heidelberg ve spolkové zemi Baden-Württemberg, na pracovišti Pädoaudiologische Beratungsstelle (Dětská audiologická poradna). Článek vznikl jako výstup z projektu č. 55, Podpora internacionalizace doktorského studia a zahraničních zkušeností mladých pracovníků bezprostředně po získání Ph.D., řešeného na PdF MU v rámci rozvojového programu MŠMT pro VVŠ pro rok 2008 č. 2b. Výsledky šetření byly získány v rámci výzkumu.
Anotace anglicky
The article is concerned with deaf counseling in Germany, and involves work with children who receive audiological counseling and those who are placed in an early care centre. Data were collected in Pädoaudiologische Beratungsstelle (children audiology counseling service) by institution Hör-Sprachzentrum Heidelberg/Neckargemünd, Staatliche Schule für Gehörlose, Schwerhörige und Sprachbehinderte (Hearing and speech centre HD/NGD; State school for the deaf, hard of hearing and persons with speech defects) in Heidelberg, Germany. The results have been obtained during a research.
VytisknoutZobrazeno: 13. 11. 2019 03:43