SVATOŇOVÁ, Hana a Petr KNECHT. Interpretace leteckých a družicových snímků a interaktivních map, možnosti výzkumu. Geografické informácie, Nitra: UKF, 2009, roč. 12, č. 12, s. 170 - 177. ISSN 1337-9453.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Interpretace leteckých a družicových snímků a interaktivních map, možnosti výzkumu
Název česky nterpretace leteckých a družicových snímků a interaktivních map, možnosti výzkumu
Název anglicky Interpretation of sattelite images and air images and interakctive maps, possibilities of research
Autoři SVATOŇOVÁ, Hana (203 Česko, garant) a Petr KNECHT (203 Česko).
Vydání Geografické informácie, Nitra, UKF, 2009, 1337-9453.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor Zemský magnetismus, geodesie, geografie
Stát vydavatele Slovensko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14410/09:00037482
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
Klíčová slova česky interpretace ;družicový snímek; letecký snímek; interaktivní mapa,
Klíčová slova anglicky interpretation; satteite image; air image; interactive map
Změnil Změnila: doc. PhDr. Mgr. Hana Svatoňová, Ph.D., učo 39149. Změněno: 10. 12. 2009 10:56.
Anotace
Příspěvek na základě analýzy dostupných empirických výzkumů poukazuje na možná úskalí při využívání družicových snímků a interaktivních map ve výuce geografie. Autoři analyzovali zejména výsledky vybraných výzkumů v oblasti kartografických dovedností. Analýzu doplňují vlastními dlouhodobými zkušenosti s výukou geoinformatiky na Pedagogické fakultě MU i z řady projektů se základními či středními školami. Upozorňují na absenci pedagogického či psychologického výzkumu dovednosti identifikace objektů na družicovém snímku či práce s interaktivní mapou. V závěru formulují některá doporučení k vlastní výuce v oblasti praktické práce s družicovými snímky či interaktivními mapám, které přispívají k rozvoji teoretické i praktické výbavy didaktiky geografie.Příspevek vznikl v rámci řešení výzkumného záměru Dynamická geovizualizace v krizovém managementu.
Anotace anglicky
The paper advents to reef of using sattelite images and interactive maps in geography learning. It summarizes research and studies of educational cartography. The authors give a notice of absence educational and psychological research of interactive maps reading as well as on identificating objects on sattelite images. The authors conclude with recommendations for teaching and learning geography with using interactive maps and sattellite images. The paper is based on research project Dynamic geovisualisation in crisis management.
Návaznosti
MSM0021622418, záměrNázev: DYNAMICKÁ GEOVIZUALIZACE V KRIZOVÉM MANAGEMENTU
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Výzkumné záměry
VytisknoutZobrazeno: 13. 7. 2020 05:19