Informační systém MU
HELUS, Zdeněk. Dítě v osobnostním pojetí : obrat k dítěti jako výzva a úkol pro učitele i rodiče. 2., přeprac. a rozš. vyd. Praha: Portál, 2009. 286 s. ISBN 9788073676285.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Dítě v osobnostním pojetí : obrat k dítěti jako výzva a úkol pro učitele i rodiče
Autoři HELUS, Zdeněk.
Vydání 2., přeprac. a rozš. vyd. Praha, 286 s. 2009.
Nakladatel Portál
Další údaje
ISBN 9788073676285
Změnil Záznam byl importován z knihovního systému. Změněno: 2. 3. 2020 05:09.
Zobrazeno: 4. 12. 2020 00:19