HELUS, Zdeněk. Dítě v osobnostním pojetí : obrat k dítěti jako výzva a úkol pro učitele i rodiče. 2., přeprac. a rozš. vyd. Praha: Portál, 2009. 286 s. ISBN 9788073676285.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Dítě v osobnostním pojetí : obrat k dítěti jako výzva a úkol pro učitele i rodiče
Authors HELUS, Zdeněk.
Edition 2., přeprac. a rozš. vyd. Praha, 286 s. 2009.
Publisher Portál
Other information
ISBN 9788073676285
Changed by The record has been imported from the library system. Changed: 2/3/2020 05:09.
PrintDisplayed: 24/11/2020 19:54