Informační systém MU
BUDŇÁK, Jan. Literaturunterricht für tschechische DaF-Studierende: Vorüberlegungen im Ausblick auf ein curriculares Kolloquium. Brünner Hefte zu Deutsch als Fremdsprache, Brno: Masarykova univerzita, 2009, roč. 2, č. 1, s. 26-33. ISSN 1803-4411.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Literaturunterricht für tschechische DaF-Studierende: Vorüberlegungen im Ausblick auf ein curriculares Kolloquium
Název česky Výuka literatury na katedrách němčiny pedagogických fakult
Název anglicky Teaching literature at german departments of faculties of education
Autoři BUDŇÁK, Jan.
Vydání Brünner Hefte zu Deutsch als Fremdsprache, Brno, Masarykova univerzita, 2009, 1803-4411.
Další údaje
Originální jazyk němčina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
Klíčová slova česky čtenářská kompetence; výuka literatury; didaktika literatury; didaktika cizího jazyka
Klíčová slova anglicky reading skills; teaching literature; methodology of teaching literature; foreign language teaching
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: Mgr. Jan Budňák, Ph.D., učo 187769. Změněno: 15. 12. 2009 08:40.
Anotace
Die PISA-Untersuchungen haben bei tschechischen Schülern tiefgreifende Mängel in der Lesekompetenz festgestellt. Der Beitrag schlägt vor, die Belletristik als Abhilfe für dieses Manko zu verwerten.
Anotace česky
Průzkumy PISA zjistily u českých žáků závažné nedostatky ve čtenářské kompetenci. Článek podává několik návrhů, jak by se práce s prózou na katedrách cizích jazyků pedagogických fakult mohla pozitivně podepsat na odstranění těchto nedostatků.
Anotace anglicky
The PISA survey discovered grave deficiencies in the reading skills of Czech pupils. The paper gives some thoughts and suggestions on how literature classes at departments of foreign language of Faculties of Education could support the development of the students reading skills. Thus, the prerequisites for their own manipulation with literature in their future teaching practice might be given.
Zobrazeno: 4. 8. 2020 04:44