STEHLÍKOVÁ, Dana. Alleum est planta et est duplex. Pojednání o česneku jako úvod do problematiky Herbáře Křišťana z Prachatic (Alleum est planta et est duplex. Assorted Entries on Garlic as an Introduction to the Herbarium of Křišťan of Prachatice). Graeco-Latina Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2009, 14/2009, 1-2, p. 287-296. ISSN 1803-7402.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Alleum est planta et est duplex. Pojednání o česneku jako úvod do problematiky Herbáře Křišťana z Prachatic
Name (in English) Alleum est planta et est duplex. Assorted Entries on Garlic as an Introduction to the Herbarium of Křišťan of Prachatice
Authors STEHLÍKOVÁ, Dana (203 Czech Republic, guarantor).
Edition Graeco-Latina Brunensia, Brno, Masarykova univerzita, 2009, 1803-7402.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 60200 6.2 Languages and Literature
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14210/09:00037584
Organization unit Faculty of Arts
Keywords in English Cristannus de Prachaticz; medieval herbals; medieval herbal remedies; materia medica
Tags Reviewed
Changed by Changed by: doc. Mgr. Dana Stehlíková, Ph.D., učo 19736. Changed: 27/3/2010 19:22.
Abstract
Autorka se věnuje prvnímu latinskému herbáři českého původu, jehož autorem byl Křišťan z Prachatic. Jeho Herbář se dochoval v původním latinském znění a také v českém překladu. Ne všechny "Herbáře", jež byly doposud považovány za dílo Křišťana z Prachatic, jím však skutečně jsou. U latinského i českého textu musíme počítat s více verzemi a bude třeba stanovit, která z nich je původním Herbářem a která spíše jeho pozdějším přepracováním; které texty nemají s Herbářem nic společného a tradují se jako Křišťanovy pouze díky jeho autoritě; do jaké míry se jednotlivé verze v rámci latinské a české tradice liší v počtu lemmat a v jejich obsahu; jaký je vztah mezi latinskou a českou verzí; kdy mohly tyto verze vzniknout vzhledem k dochovaným rukopisům; jaké jsou jejich prameny.
Abstract (in English)
The author analyzes the first Latin herbarium of Bohemian origin, which was written by Křišťan of Prachatice. His Herbarium is preserved in its original Latin version as well as in a Czech translation. Nevertherless not all copies of the Herbarium traditionally ascribed to Křišťan of Prachatice are indeed his work. Latin and Czech texts of the Herbarium certainly circulated in more versions and it is necessary to determine the following: Which is the original version of the Herbarium, and which are its later adaptations? Which of the texts have nothing in common with the Herbarium and were transmitted as a work of Křišťan of Prachatice only because of his reputation? To what extent do the individual versions vary within the Latin or Czech text traditions as regards the number of lemma and their content? What is the relationship between the Latin and the Czech versions? When were these versions composed if we take into consideration the preserved manuscripts? What are their sources?
Links
MSM0021622426, plan (intention)Name: Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Research Intents
PrintDisplayed: 16/5/2021 05:33