BRANDEJS, Michal, Jitka BRANDEJSOVÁ, Ľuboš LUNTER, Miroslav KŘIPAČ, Jan KASPRZAK a Martin STANČÍK. Odevzdej.cz: Odhalování plagiátů v seminárních pracích. In Systémy pro zpřístupňování VŠKP. Praha: Odborná komise pro otázky elektronického zpřístupňování VŠKP AKVŠ ČR, 2009. 4 s. ISSN 1803-7003.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Odevzdej.cz: Odhalování plagiátů v seminárních pracích
Název anglicky Odevzdej.cz: Searching for Traces of Plagiarism in Seminar Papers
Autoři BRANDEJS, Michal (203 Česká republika, garant), Jitka BRANDEJSOVÁ (203 Česká republika), Ľuboš LUNTER (703 Slovensko), Miroslav KŘIPAČ (203 Česká republika), Jan KASPRZAK (203 Česká republika) a Martin STANČÍK (703 Slovensko).
Vydání Praha, Systémy pro zpřístupňování VŠKP, 4 s. 2009.
Nakladatel Odborná komise pro otázky elektronického zpřístupňování VŠKP AKVŠ ČR
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 10201 Computer sciences, information science, bioinformatics
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14330/09:00037637
Organizační jednotka Fakulta informatiky
ISSN 1803-7003
Klíčová slova česky odevzdej; plagiáty; vyhledávání podobností; seminární práce
Klíčová slova anglicky plagiarism tracing; plagiarism; seminar papers
Štítky odevzdej, plagiáty, seminární práce, vyhledávání podobností
Příznaky Mezinárodní význam
Změnil Změnil: Mgr. Ľuboš Lunter, učo 143320. Změněno: 31. 3. 2010 09:57.
Anotace
Projekt Odevzdej.cz (http://odevzdej.cz/ ) vznikl na základě podnětů z řad učitelů nejen vysokých škol, kteří poptávali obdobný systém jako Národní registr VŠKP a systém na odhalování plagiátů v závěrečných pracích - Theses.cz (http://theses.cz/ ) i pro seminární a jiné školní práce. Na mnohých školách, například v ekonomických nebo humanitních oborech, jsou seminární práce důležitou součástí studia. Proto si projekt Odevzdej.cz klade za cíl kromě zabránění opisování mezi seminárními, závěrečnými pracemi a jinými dokumenty také co nejvíce eliminovat smysl serverů, které shromažďují seminární a jiné školní práce a umožňují jejich opisování. Studenti si přitom často ani neuvědomují, že se kopírováním textů z jiné práce nebo internetu dopouštějí podvodu, pokud správně necitují zdroj. Proto je přínosem i osvěta, která spolu s realizací projektu na zúčastněných školách probíhá. Pod vedením hlavního řešitele projektu doc. Ing. Michala Brandejse, CSc. z Fakulty informatiky Masarykovy univerzity, byl vyvinut a 24. 6. 2009 spuštěn do testovacího provozu systém na odhalování plagiátů v seminárních pracích - Odevzdej.cz, do kterého se v rámci centralizovaného rozvojového projektu MŠMT zapojilo 10 veřejných vysokých škol z ČR. Odevzdej.cz již dnes umožňuje učitelům zřizovat pro účely odevzdání seminárních prací tzv. odevzdávárny, kam mohou studenti učitelům vkládat práce podle pokynů pedagoga. Ten může následně práce v systému pohodlně zkontrolovat na podobnosti vůči více než 1 300 000 dokumentům v databázích Odevzdej.cz, Theses.cz, Wikipedii a dalších zdrojích. Učitel může navíc práce přímo v systému ohodnotit a sdělit tak studentům zpětnou vazbu k odevzdaným pracím. Kromě přípravy automatizovaného hromadného importu prací z lokálních úložišť zapojených škol vývojový tým z Fakulty informatiky Masarykovy univerzity v současnosti zkoumá možnosti vyhledávaní podobností souborů vůči celému Internetu, jehož nasazení ve všech zmíněných systémech v blízké budoucnosti boj vysokých škol proti plagiátorství ještě zefektivní.
Anotace anglicky
The Odevzdej.cz project (http://odevzdej.cz/) came into existence as a reaction to teachers' demand for a system similar to the National Registry of Theses and plagiarism-tracing Theses.cz (http://theses.cz/ ), i.e. the one capable of detecting instances of plagiarism in seminar papers, essays, and other works. That is, at some schools (e.g. those teaching economics or humanities), seminar papers represent an indispensable part of students' studies. This is the reason why the project of Odevzdej.cz, apart from striving to prevent plagiarism in seminar papers, essays, etc., also aims to eliminate the negative effect of the servers collecting these works and enabling students to copy them. Besides, the project sets out to educate students in how to exploit the information sources they use when writing their papers since the students often do not realize they are plagiarizing other people's works by not referencing them correctly. Odevzdej.cz (joined by ten Czech state-owned universities under the auspices of a project funded by the Czech Ministry of Education) was created by its main coordinator, Masaryk University, under the project leadership of the associate professor Michal Brandejs (working at the Faculty of Informatics). It was put into its testing phase on June 24, 2009. Nowadays, Odevzdej.cz enables teachers to launch the so-called Homework Vaults, into which students, following their teachers' instructions, can upload their papers. Subsequently, using the system, the teachers can check these for plagiarism by conducting similarity searches across more than 1,300,000 documents stored in the Odevzdej.cz, Theses.cz and Wikipedia databases as well as other locations. The teachers can also assess their students' papers directly in the system and provide the students with comments related to these. Apart from working on the automatic batch upload application capable of uploading documents (theses, seminar papers, essays, etc.) from the local data pools of the schools involved in the project into a centralized database, the development team of the Faculty of Informatics, Masaryk University, also look into ways of including in the similarity searches the documents stored on the Internet - a feature that would make the fight against plagiarism initiated by the universities yet more effective.
Návaznosti
LA09016, projekt VaVNázev: Účast ČR v European Research Consortium for Informatics and Mathematics (ERCIM) (Akronym: ERCIM)
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Účast ČR v European Research Consortium for Informatics and Mathematics
VytisknoutZobrazeno: 28. 9. 2023 09:17