Informační systém MU
HERMANOVÁ, Markéta, Petr KARÁSEK, Rudolf NENUTIL, Michal KÝR, Jiří TOMÁŠEK, Ivana BALTASOVÁ and Petr DÍTĚ. Clinicopathological correlations of cyclooxygenase-2, MDM2, and p53 expressions in surgically resectable pancreatic invasive ductal adenocarcinoma. Online. Pancreas. USA: Lippincott Williams Wilkins, 2009, vol. 38, No 5, p. 565-571. ISSN 0885-3177. [citováno 2024-04-24]
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Clinicopathological correlations of cyclooxygenase-2, MDM2, and p53 expressions in surgically resectable pancreatic invasive ductal adenocarcinoma.
Name in Czech Klinicko-patologické korelace exprese cyklooxygenázy-2, MDM2 a p53 v chirurgicky resekovatelném pankreatickém duktálním adenokarcinomu.
Authors HERMANOVÁ, Markéta, Petr KARÁSEK, Rudolf NENUTIL, Michal KÝR, Jiří TOMÁŠEK, Ivana BALTASOVÁ and Petr DÍTĚ
Edition Pancreas, USA, Lippincott Williams Wilkins, 2009, 0885-3177.
Other information
Original language English
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 30000 3. Medical and Health Sciences
Country of publisher United States of America
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Impact factor Impact factor: 2.733
Organization unit Faculty of Medicine
UT WoS 000267910900012
Keywords (in Czech) karcinom pankreatu; p53; COX-2; MDM2; prognostický faktor; gradus
Keywords in English pancreatic cancer; p53; COX-2; MDM2; prognostic factor; grade
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: prof. MUDr. Markéta Hermanová, Ph.D., učo 1598. Changed: 11/5/2012 09:56.
Abstract
The reported findings confirmed the relationship of p53, MDM2, and COX-2 to biological process of pancreatic cancer. The expression of none of the examined proteins showed to be a valuable independent prognostic factor. On the contrary, grade and nodal status showed to be a valuable predictor of a worse survival.
Abstract (in Czech)
Prezentované výsledky potvrdily vztah p53, MDM2 a COX-2 k biologickému procesu karcinomu pankreatu. Exprese žádného z vyšetřovaných proteinů se neprokázala využitelnost jako nezávislého prognostického faktoru. Naopak, gradus a postižení lymfatických uzlin představují užitečný prediktivní faktor hošího přežití.
Links
NR9295, research and development projectName: Role chronických zánětlivých změn pankreatu v karcinogenezi
Displayed: 24/4/2024 04:32