FOLTÝNOVÁ, Darina a Hana SVATOŇOVÁ. Co to je a kde to je aneb interpretace družicového snímku a interaktivní mapy čtenářem - začátečníkem. In Geoinformační struktury pro praxi - sborník přednášek. Brno: MSD, 2009. 100 s. ISBN 978-80-7392-100-2.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Co to je a kde to je aneb interpretace družicového snímku a interaktivní mapy čtenářem - začátečníkem
Název česky Co to je a kde to je aneb interpretace družicového snímku a interaktivní mapy čtenářem - začátečníkem
Název anglicky What it is and Where it is or the Interpretation Satellite Images and Interactive Maps Reader - Bginner
Autoři FOLTÝNOVÁ, Darina (203 Česko, garant) a Hana SVATOŇOVÁ (203 Česko).
Vydání Brno, Geoinformační struktury pro praxi - sborník přednášek. 100 s. 2009.
Nakladatel MSD
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor Zemský magnetismus, geodesie, geografie
Stát vydavatele Česko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14410/09:00037729
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-7392-100-2
Klíčová slova česky výuka geografie a geoinformatiky; interaktivní mapa; družicový snímek
Klíčová slova anglicky geography and geoinformatic teaching; interactiv map; space image
Změnil Změnila: Mgr. Darina Mísařová, Ph.D., učo 40917. Změněno: 28. 12. 2009 11:36.
Anotace
Příspěvek poukazuje na možná úskalí při využívání družicových snímků a interaktivních map ve výuce. Je upozorňováno na absenci pedagogického či psychologického výzkumu dovednosti identifikace objektů na družicovém snímku či práce s interaktivní mapou. Příspěvek reflektuje dlouhodobé zkušenosti s výukou geoinformatiky a výzkumu v této oblasti na Pedagogické fakultě MU i z řady projektů se základními či středními školami. V závěru formuluje některá doporučení k vlastní výuce v oblasti praktické práce s družicovými snímky či interaktivními mapami, které přispívají k rozvoji základních dovedností žáků.Příspěvek vznikl v rámci řešení výzkumného záměru Dynamická geovizualizace v krizovém managementu.
Anotace anglicky
The paper advents to reef of using sattelite images and interactiv maps in geography learning. The authors give a notice of absence pedagogic and psychologic researches of skill readings interactive maps and identificating objects on sattelite images as well as conclude recommendations for practical teaching geography with using interactiv maps and sattelite images. This paper reflects the long experience of teaching geoinformatics and research in this area at the Faculty of education. Paper is based on research project "Dynamic geovisualisation in crisis management".
Návaznosti
MSM0021622418, záměrNázev: DYNAMICKÁ GEOVIZUALIZACE V KRIZOVÉM MANAGEMENTU
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Výzkumné záměry
VytisknoutZobrazeno: 12. 7. 2020 13:51