Informační systém MU
GAZDA, Jiří. Olbanskij jazyk - hra, hrozba, nebo výzva? In Příspěvky k aktuálním otázkám jazykovědné rusistiky (3). Sborník příspěvků z konference Aktuální otázky současné jazykovědné rusistiky, Brno 17. 4. 2009. vydání první. Brno: TRIBUN EU, s. r. o., 2009. s. 31-35, 5 s. ISBN 978-80-7399-889-9.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Olbanskij jazyk - hra, hrozba, nebo výzva?
Název anglicky Scumbags' slang - a game, a menace or a challenge?
Autoři GAZDA, Jiří (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání vydání první. Brno, Příspěvky k aktuálním otázkám jazykovědné rusistiky (3). Sborník příspěvků z konference Aktuální otázky současné jazykovědné rusistiky, Brno 17. 4. 2009. od s. 31-35, 5 s. 2009.
Nakladatel TRIBUN EU, s. r. o.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 60200 6.2 Languages and Literature
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14210/09:00037757
Organizační jednotka Filozofická fakulta
ISBN 978-80-7399-889-9
Klíčová slova česky jazyk internetu; slang, ruština; jazyková hra; kuktura jazyka; pravopisné normy
Klíčová slova anglicky Internet communication; slang; Russian; language play; standard of language; orthographical norms
Štítky RIV - zkontrolováno
Změnil Změnila: Mgr. Oxana Čmelíková, Ph.D., učo 39877. Změněno: 19. 3. 2011 17:39.
Anotace
Stať je zamyšlením nad příčinami a možnými důsledky rozšíření tzv. "albánského jazyka" v prostředí ruské internetové komunikace. Autor upozorňuje na lingvistické, psychologické, sociologické a etické aspekty skupinového písemného vyjadřování, založeného na úmyslném a systematickém narušování pravopisných a stylistických norem spisovné ruštiny.
Anotace anglicky
The article is a meditation about the reasons and possible consequences of spreading of the so called "Albanian language" ("scumabgs slang") in the environment of Russian internet communication. The author points out the linguistical, psychological, sociological and ethical aspects of written language based on intentional and systematical distortion of grammatical and stylistic norms of literary Russian.
Zobrazeno: 24. 11. 2020 05:43