GAZDA, Jiří. Olbanskij jazyk - hra, hrozba, nebo výzva? (Scumbags' slang - a game, a menace or a challenge?). In Příspěvky k aktuálním otázkám jazykovědné rusistiky (3). Sborník příspěvků z konference Aktuální otázky současné jazykovědné rusistiky, Brno 17. 4. 2009. vydání první. Brno: TRIBUN EU, s. r. o., 2009. p. 31-35, 5 pp. ISBN 978-80-7399-889-9.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Olbanskij jazyk - hra, hrozba, nebo výzva?
Name (in English) Scumbags' slang - a game, a menace or a challenge?
Authors GAZDA, Jiří (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition vydání první. Brno, Příspěvky k aktuálním otázkám jazykovědné rusistiky (3). Sborník příspěvků z konference Aktuální otázky současné jazykovědné rusistiky, Brno 17. 4. 2009. p. 31-35, 5 pp. 2009.
Publisher TRIBUN EU, s. r. o.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 60200 6.2 Languages and Literature
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14210/09:00037757
Organization unit Faculty of Arts
ISBN 978-80-7399-889-9
Keywords (in Czech) jazyk internetu; slang, ruština; jazyková hra; kuktura jazyka; pravopisné normy
Keywords in English Internet communication; slang; Russian; language play; standard of language; orthographical norms
Tags RIV - zkontrolováno
Changed by Changed by: Mgr. Oxana Čmelíková, Ph.D., učo 39877. Changed: 19/3/2011 17:39.
Abstract
Stať je zamyšlením nad příčinami a možnými důsledky rozšíření tzv. "albánského jazyka" v prostředí ruské internetové komunikace. Autor upozorňuje na lingvistické, psychologické, sociologické a etické aspekty skupinového písemného vyjadřování, založeného na úmyslném a systematickém narušování pravopisných a stylistických norem spisovné ruštiny.
Abstract (in English)
The article is a meditation about the reasons and possible consequences of spreading of the so called "Albanian language" ("scumabgs slang") in the environment of Russian internet communication. The author points out the linguistical, psychological, sociological and ethical aspects of written language based on intentional and systematical distortion of grammatical and stylistic norms of literary Russian.
PrintDisplayed: 3/12/2020 09:51