VÍTKOVÁ, Marie. Speciální pedagogika (Special education). In Baštecká, B. (ed.). Psychologická encyklopedie. Aplikovaná psychologie. Vydání první. Praha: Portál, s.r.o., 2009. p. 375-379. 1615. publikace. ISBN 978-80-7367-470-0.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Speciální pedagogika
Name in Czech Speciální pedagogika
Name (in English) Special education
Authors VÍTKOVÁ, Marie (203 Czech Republic, guarantor).
Edition Vydání první. Praha, Baštecká, B. (ed.). Psychologická encyklopedie. Aplikovaná psychologie, p. 375-379, 5 pp. 1615. publikace, 2009.
Publisher Portál, s.r.o.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14410/09:00037760
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-7367-470-0
Keywords (in Czech) speciální pedagogika znevýhodnění druhy postižení komprehenzivní ucelená speciální pedagogika speciálně pedagogické metody inkluze integrace začlenění speciální vzdělávací potřeby speciální pedagog
Keywords in English special education handicap types of disability comprehensive special education teaching methods special inclusions integration integrating special educational needs of special needs teacher
Tags Reviewed
Changed by Changed by: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc., učo 1615. Changed: 29. 12. 2009 19:27.
Abstract
V článku se pojednává o speciální pedagogice jako o vědě a jejích zákonitostech výchovy a speciálního vzdělávání jedince. Vychází z plnění výzkumného záměru - MSM0021622443. Jsou zde uvedeny cíle speciální pedagogiky, dělení podle jednotlivých druhů postižení a speciálněpedagogické metody. Jsou zde charakterizovány pojmy integrace a inkluze. V závěru je zmíněna role speciálního pedagoga při edukaci dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
Abstract (in English)
The article discusses the special education as a science and its laws do education and special education individuals. Based on the implementation of the research plan - MSM0021622443. Are set out the objectives of Special Education, broken down by type of disability and special teaching methods. Are characterized by the concepts of integration and inclusion. In conclusion, it noted the status of teachers in special education of children and pupils with special educational needs.
PrintDisplayed: 25. 1. 2022 01:04